Spółka Pekabeksu ma umowę na budowę hali prod.-magazynowej za 20,6 mln zł netto

ISBNews
10.07.2018 17:24
A A A


Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex ? zawarła z Metrix Metal umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej, obiektu socjalno-biurowego i magazynu wraz z wewnętrznym układem drogowym, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Tczewie, podał Pekabex. Wartość dwóch etapów realizacji umowy to łącznie 20,6 mln zł.

"Realizacja inwestycji będzie następowała w dwóch etapach, opisanych w 'Zakresie rzeczowo - finansowym' załączonym do umowy. Jednakże, zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z realizacji etapu II, chyba że złoży oświadczenie o kontynuowaniu inwestycji. Niezłożenie oświadczenie o kontynuowaniu inwestycji do dnia 3 stycznia 2019 r. oznacza rezygnację przez zamawiającego z realizacji etapu II" ? czytamy w komunikacie.

Etap I Inwestycji zakończony zostanie do dnia 28 lutego 2019 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji zaplanowano do dnia 31 lipca 2019 r.

"Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 20 605 687,14 zł netto, w tym za etap I - 12 332 173,01 zł netto, zaś za etap II - 8 273 514,13 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami" ? czytamy dalej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)