Baltona chce sprzedać udziały w spółkach zaopatrujących placówki dyplomatyczne

ISBNews
12.07.2018 08:37
A A A


Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Baltona podjęła działania mające na celu wyodrębnienie z działalności swej grupy kapitałowej działalności związanej z zaopatrzeniem placówek dyplomatycznych, podała spółka. Działalność związana z zaopatrzeniem placówek dyplomatycznych realizowana jest w trzech spółkach pośrednio zależnych tj. Chacalli-De Decker N.V. (Belgia), Chacalli Den Haag B.V. (Holandia) oraz Chacalli-De Decker Limited (Wielka Brytania). W związku z tym zawarta została pomiędzy spółką i CDD Holding B.V. a Flemingo International (BVI) Limited umowa dotyczącą sprzedaży udziałów spółek Chacalli.

"Powyższe działania związane są w m.in. z kierunkową decyzją o koncentrowaniu środków finansowych oraz zasobów operacyjnych na pozostałych kanałach sprzedaży, w których aktualnie operuje Grupa Baltona, w szczególności przez pryzmat pozyskiwania oraz angażowania nowych kanałów sprzedaży atrakcyjniejszych z puntu widzenia rentowności działalności w porównaniu do realizowanej dotychczas działalności dyplomatycznej. Rozpoczęcie powyższego procesu zostało poprzedzone przeprowadzeniem analiz dotyczących oceny dalszego rozwoju oraz atrakcyjności obszaru biznesowego związanego z zaopatrzeniem placówek dyplomatycznych. W ocenie emitenta osiągnięcie przez spółki Chacalli satysfakcjonującego poziomu rentowności jest ograniczone w szczególności z uwagi na relatywnie niewielką skalę prowadzonej działalności oraz perspektywy rozwoju tego rynku, jak również ograniczoną możliwość penetracji rynku, który wymagałby poniesienia istotnych kosztów inwestycyjnych oraz utrzymywania relatywnie wysokich kosztów działalności operacyjnej (w szczególności kosztów osobowych) z uwagi na fakt, iż spółki Chacalli prowadzą działalność operacyjną w krajach Europy Zachodniej. Emitent przypomina, iż w sprawozdaniach finansowych za 2016 roku dokonane zostały częściowe odpisy aktualizacyjne dotyczące m.in. aktywów spółek Chacalli, co związane było z wystąpieniem przesłanek utraty wartości ww. aktywów" - czytamy w komunikacie.

"Niezależnie od powyższego emitent informuje, że powyższe zmiany organizacyjne w segmencie dyplomatycznym wpisują się w proces reorganizacji tego obszaru biznesowego prowadzonego w ramach Grupy Flemingo" - podkreślono także. 

W związku z tym procesem 11 lipca 2018 roku zawarta została pomiędzy spółką i CDD Holding B.V. a Flemingo International (BVI) Limited umowa dotyczącą sprzedaży udziałów spółek Chacalli. Flemingo jest podmiotem powiązanym z emitentem w taki sposób, iż Ashdod Holdings Limited, tj. dominujący akcjonariusz spółki, jest kontrolowana przez spółkę Flemingo International Limited, i tym samym Grupa Baltona jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi Flemingo International (BVI) Limited. Emitent przypomina, iż aktualnie posiada 62% udziałów CDD Holding B.V., która kontroluje spółki Chacalli, podano również.

Jednocześnie umowa określa zasady, na jakich działalność z obszaru Travel Retail prowadzona obecnie w ramach Chacalli-De Decker N.V. (Belgia) zostanie w całości przeniesiona w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w struktury Grupy Baltona.

"Cena sprzedaży spółek Chacalli jest nieistotna z punktu widzenia uzyskanych przepływów pieniężnych grupy kapitałowej emitenta. Jednocześnie w związku z finalizacją transakcji sprzedaży udziałów w spółkach Chacalli emitent oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym zysku na transakcji w wysokości ok. 0,54 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2,4 mln zł" - czytamy dalej.

Własność sprzedaży akcji spółek Chacalli zostanie przeniesiona w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy po dokonaniu czynności formalnych oraz rejestracyjnych właściwych dla systemów prawnych, w których funkcjonują poszczególne spółki Chacalli, jak również po przeprowadzeniu transakcji nabycia przez emitenta aktywów z obszaru Travel Retail funkcjonujących aktualnie w Chacalli-De Decker N.V. (Belgia), podano również.

"Działalność prowadzona przez spółki Chacalli odpowiadała za ok. 12% przychodów ze sprzedaży w 2017 roku oraz 8% przychodów ze sprzedaży w okresie I kwartału 2018 roku przy osiągnięciu straty netto za ww. okresy sprawozdawcze. Udział aktywów spółek Chacalli w sumie bilansowej grupy kapitałowej na koniec marca 2018 roku wynosił ok. 15%" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)