WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

ISBNews
17.07.2018 17:38
A A A


Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową spółki wysokości 142 463 805 zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała spółka. 

"Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone i doręczone z urzędu. Wyrok nie jest prawomocny" - czytamy w komunikacie. 

9 sierpnia ub. roku dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z 31 stycznia 2017 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 i stwierdzającą zaległość podatkową w wysokości 142 463 805 zł.

21 sierpnia 2017 r. Emperia złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie skargę na decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a także złożyła do naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. z odsetkami za zwłokę, w formie gwarancji bankowej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)