Energa ma ugodę z trzecią farmą wiatrową, brak negatywnego wpływu na wynik

ISBNews
18.07.2018 16:07
A A A


Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi , zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka. 

"Warunki, na jakich ugodę zawarto są satysfakcjonujące dla obu stron i nie wpływają niekorzystnie na wynik finansowy Energa-Obrót" ? czytamy w komunikacie.

Jest to trzecia ugoda zawarta przez Energa-Obrót z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, z którymi zawarto dotychczas ugody stanowi ponad 31% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych, podano także.

We wrześniu 2017 r. spółka podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)