Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
18.07.2018 18:07
A A A


Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na dostawę i wdrożenie  jednolitego systemu zarządzania tożsamością użytkowników (IdM - Identity Management) wraz ze świadczeniem usług dodatkowego wsparcia w zakresie utrzymania systemu w okresie 36 miesięcy po wdrożeniu podała spółka.

Torpol podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowy na zabudowę systemu sterowania ruchem kolejowym umożliwiającego zdalne sterowanie ze stacji Grabowno Wielkie stacjami Milicz, Krośnice, Bukowice Trzebnickie i Dobroszyce, rewitalizację 7 peronów na odcinku Grabowno Wielkie - granica IZ jako zamówienia z wolnej ręki realizowanego w ramach zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno", podała spółka.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)  rozwiązało umowę z GetBack w restrukturyzacji o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. Towarzystwo planuje podpisanie umów z nowymi renomowanymi serwiserami w najbliższych dniach, podał Trigon.

Energa-Obrót - spółka zależna Energi , zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka. 

Energa Wytwarzanie wybrała ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Energa Serwis, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, podało Rafako. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 199,25 mln zł netto (tj. 245 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 63,3%.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ocenia, że jeśli transakcja przejęcia portugalskiej Stemlab zostanie sfinalizowana w założonym terminie, "realny" wpływ na wyniki grupy przyniesie w II poł. 2019 r., poinformował prezes Jakub Baran.

GetBack w restrukturyzacji złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez niektórych byłych członków zarządu, podała spółka.

Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple wynosi 12 mln zł.

LPP wybuduje nowe centrum dystrybucyjne na terenie gminy Brześć Kujawski. Inwestycja o wartości blisko 400 mln zł pozwoli na podwojenie obecnej powierzchni magazynowej firmy, podała spółka.

Bank Pekao we współpracy z Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) uruchomił pierwszy na polskim rynku samorządowy fundusz inwestycyjny - Pekao Samorząd Plus FIZ, podał bank. 

Dom Development rozpoczął sprzedaż 330 lokali w ramach II etapu osiedla Port Żerań, zlokalizowanego na Białołęce, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych lokali to IV kwartał 2019 roku.

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Energa z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja.

Jedna ze spółek holdingowych należących do Zbigniewa oraz Mateusza Juroszków, właścicieli Grupy Atal i STS, została nowym inwestorem strategicznym firmy yestersen ? platformy e-commerce z unikalnym wzornictwem XX wieku, podał Atal.

Watchet w wezwaniu na akcje Ferrum kupił 9 428 030 zdematerializowanych akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, z której wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. nastąpiło zaniżenie przez Ferro zobowiązania podatkowego w kwocie 19 254 600 zł, podała spółka. Odsetki od zaległości podatkowej naliczone od kwoty wynikającej z powyższej decyzji wynoszą 8 792 758 zł. Spółka będzie odwoływać się od decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

AmRest Holdings SE podpisał umowę akcjonariuszy, umowę subskrypcji i umowę zakupu udziałów z Glovoapp23 (Glovo, z siedzibą w Barcelonie) oraz jego obecnymi i nowymi akcjonariuszami. Na mocy umów AmRest, w wyniku nabycia części akcji Glovo za 25 mln euro, stanie się jednym z udziałowców zarządzających, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 5 257 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kwartale 2018 roku wobec 5 159 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1,9%, podała spółka. Na koniec II kw. br. PBKM przechowywał 169 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 13,6% r/r.

Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad Getin Noble Bankiem (GNB), rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i Idea Bank, podał GNB.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję zezwalającej na podział Deutsche Bank Polska (DBPL) przez wydzielenie części majątku DBPL do Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) w zamian za akcje BZ WBK emitowane dla Deutsche Bank AG, podał Bank Zachodni WBK.

(ISBnews)