MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 962 mld zł w maju

ISBNews
20.07.2018 16:10
A A A


Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2018 r. wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło 962 023 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF) prezentując ostateczne szacunki.

W czerwcu resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2018 r. wzrosło o 1,4% m/m do ok. 962 mld zł.

" Wzrost zadłużenia w maju 2018 r. był głównie wynikiem:
- dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa 0,3 mld zł,
- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+2,9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
- osłabienia złotego (+9,7 mld zł) o 2,3% wobec EUR, o 6,7% wobec USD, o 6,6% wobec CHF, o 7,4% wobec JPY i o 5,2% wobec CNY" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2018 r. zwiększyło się o 7,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +7,1 mld zł).

" Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową:
- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+36,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-18,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 9,6 mld zł,
- osłabienia złotego (+12,7 mld zł) o 3,6% wobec EUR, 6,9% wobec USD, o 5,3% wobec CHF, o 10,8% wobec JPY i o 8,2% wobec CNY,
- wzrostu długu z tytułu depozytów sądowych (+1,4 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 16,8 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych również o 16,8 mld zł, co było wynikiem:
- zwiększenia długu w EUR (+1,9 mld EUR),
- zmniejszenia długu w CHF (-1,0 mld CHF),
- osłabienia złotego (+12,7 mld zł), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec maja br. 661,31 mld zł i wzrosło o 1,2% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 300,7 mld zł (wzrosło o 1,8% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w maju (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło  618,78 mld zł (wzrost o 1,2% m/m).

" W maju 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,3%, tj. zwiększył się o 0,7 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i o 0,2 pkt proc. m/m" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

" W maju 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 49,8%, co oznaczało spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i o 0,3 pkt proc. m/m" - napisał także resort.

(ISBnews)