NBP: Firmy oczekują wolniejszego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

ISBNews
25.07.2018 13:33
A A A


Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Plany przedsiębiorstw na III kw. br. sugerują nieco niższe niż w II kw. potrzeby związane z pozyskaniem pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń - choć pozostanie duża - nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Badania ankietowe SM NBP wskazują, że presja na wzrost wynagrodzeń, choć wciąż jest wysoka, przestała narastać. Względem poprzedniego badania obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia (do 25,8%), jak i udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach planujących podwyżki (do 27,9%). Poziomy obu wskaźników na tle danych historycznych nadal są jednak wysokie. Zmniejszeniu uległa również skala planowanych podwyżek (o 0,8 pkt. proc.) oraz odsetek przedsiębiorstw obserwujących nasilenie presji płacowej, choć jednocześnie przedsiębiorcy stosunkowo często (67% firm) ? na tle danych historycznych ? sygnalizowali występowanie presji płacowej " - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

NBP podkreślił w raporcie, że na poziomie z poprzedniego kwartału, choć powyżej wieloletniej średniej, kształtował się z kolei odsetek przedsiębiorstw, wskazujących w pytaniu otwartym SM NBP o bariery rozwoju, na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń.

"Jednocześnie deklaracje przedsiębiorstw dotyczące warunków oferowanych zatrudnianym pracownikom wskazują na utrzymywanie się stosunkowo dobrej pozycji przetargowej pracowników na rynku pracy. Nowi pracownicy mogą bowiem obecnie liczyć na podobne warunki finansowe, co osoby już zatrudnione w firmie (wg. SM NBP)" - czytamy także. 

W I połowie czerwca 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2530 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)