Grupa Azoty ma drugą umowę kredytową z EBOR o maks. wartości 500 mln zł

ISBNews
26.07.2018 12:22
A A A


Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police razem ze spółką matką zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania wynikające z nowej umowy, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% jej kwoty (200 mln zł).

"II umowa z EBOiR w maksymalnej kwocie 500 mln zł została zawarta na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty jej zawarcia" ? czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Grupa Azoty zawarła z EBOR aneks do umowy z 28 maja 2015 roku dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 150 mln zł, w celu zharmonizowania istotnych warunków obu umów.

"Umowy z EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego emitenta, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego grupy kapitałowej Grupa Azoty" ? czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)