Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Cube.ITG

ISBNews
26.07.2018 17:12
A A A


Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie sanacyjne Cube.ITG, podała spółka. 

?Postanowienie nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje zażalenie" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, w ustnym uzasadnieniu postanowienia sąd stwierdził m.in., że z aktualnych okoliczności postępowania wynika brak możliwości realizacji zatwierdzonego planu restrukturyzacyjnego, a w szczególności przeprowadzenia działań sanacyjnych umożliwiających emitentowi odzyskanie możliwości regulowania jego zobowiązań. 

?Ponadto sąd uznał, że istnieją wątpliwości co do zdolności pokrywania przez emitenta kosztów postępowania sanacyjnego i bieżąco powstających wierzytelności" - czytamy dalej.

W lutym sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cube.ITG zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakładał on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe, bazowanie na własnych produktach i koncentrację aktywów w jednym miejscu pod względem geograficznym. 

W październiku ub.r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Cube.ITG. Ten sam sąd wydał również postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Cube.ITG ? Data Techno Park.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)