AmRest ma umowę ramową zakupu 15 restauracji KFC we Francji za ok. 33,3 mln euro

ISBNews
27.07.2018 08:40
A A A


Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro.

"Przedmiotem umowy ramowej jest nabycie przez kupującego 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz podpisanie przez AmRest Opco oraz KFC France standardowych umów franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji" - czytamy w komunikacie.

Szacowane przychody nabywanych restauracji za rok 2017 roku wyniosły około 40 mln euro.

"Intencją stron jest zakończenie transakcji (połączone z transferem aktywów biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) do końca 2018 roku. Finalizacja uzależniona będzie od podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po finalizacji, konsultacji z radą pracowniczą i komitetem ds. zdrowia i bezpieczeństwa KFC France oraz nie wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków" - czytamy dalej.

Dodatkowo AmRest informuje o podpisaniu umowy rozwoju pomiędzy AmRest Opco oraz KFC France ustanawiającej plany rozwoju marki KFC na rynku francuskim. Zgodnie z umową tą intencją AmRest Opco jest otwarcie około 150 restauracji do końca 2023 roku, podano również.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)