Oferty Elektrotimu na 26,4 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PGK w Wiszni

ISBNews
27.07.2018 09:08
A A A


Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała ? Etap IA Psary wschodnie ? Podetap 1, Etap 1B Psary zachodnie ? Podetap 1 i 2". Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej, podała spółka.

"Zgodnie z powyższym zawiadomieniem oferta złożona przez Elektrotim S.A. w ramach przetargu została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Postępowanie przetargowe dotyczy następujących zadań:
a) część nr 1 zamówienia ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała ? Etap 1B Psary zachodnie ? Podetap 1; wartość oferty 7 367 700,00 zł brutto,
b) część nr 2 zamówienia ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała ? Etap 1B Psary zachodnie ? Podetap 2; wartość oferty 11 672 700,00 zł brutto,
c) część nr 3 zamówienia ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała ? Etap 1A Psary wschodnie ? Podetap 1; wartość oferty 7 330 800,00 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)