KPMG: Prawie 1/3 firm chce skorzystać z ulgi na badania i rozwój w 2018 r.

ISBNews
31.07.2018 10:43
A A A


Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Prawie jedna trzecia firm planuje skorzystać z ulgi podatkowej B+R za 2018 rok, a 64% przedsiębiorstw zamierza zwiększyć wydatki na badania i rozwój w ciągu najbliższych trzech lat, wynika z analizy KPMG pt. "Ulga podatkowa na badania i rozwój".

"Prawie 1/3 firm (31%) biorących udział w badaniu KPMG przyznała, że planuje skorzystać z ulgi B+R za 2018 rok. Większość ankietowanych przedsiębiorstw (64% wskazań) planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększać koszty na działania B+R, z czego 49% zamierza zwiększyć budżet o nie więcej niż 5% w stosunku do obecnych nakładów" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania, w której żadna z firm nie planowała zmniejszać wydatków na działania innowacyjne, w tym roku, aż 12% organizacji przyznało, że w następnych trzech latach zamierza przeznaczać mniej środków niż obecnie na tego rodzaju działalność.

Jak wynika z analizy KPMG, w 2017 roku z ulgi na działania badawczo-rozwojowe skorzystało tylko 14% firm, o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

"Chociaż wiedza o istnieniu ulgi B+R jest coraz większa, 16% przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe nadal nie wiedziało o możliwości obniżenia podatku dochodowego za 2017 rok dzięki uldze. Z kolei firmy, które korzystają z odliczenia, zgłaszają największe problemy z formalizmem (64% wskazań). Korzyści ze stosowania ulgi to zdaniem firm przede wszystkim możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków na realizację nowych projektów oraz doposażenie w sprzęt badawczo-rozwojowy" - wskazano w materiale. 

"Według badania KPMG w Polsce jedynie 14% firm skorzystało z ulgi badawczo-rozwojowej za 2017 rok. W przyszłym roku odsetek ten powinien być wyższy, ponieważ od stycznia 2018 roku ulga została znacznie zwiększona i rozszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych. Korzyści z ulgi B+R będą mogły czerpać firmy działające na terenach specjalnych stref ekonomicznych (w zakresie działalności 'niestrefowej'), a przedsiębiorstwom mającym status centrum badawczo-rozwojowego przysługiwać będzie maksymalnie 150% kwoty odliczenia" - skomentował Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce, cytowany w komunikacie.

Wśród korzyści płynących z odliczania ulgi, połowa przedsiębiorstw badanych przez KPMG wymieniła zarówno możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków na realizację nowych projektów, jak również doposażenia organizacji w sprzęt B+R. Z badania wynika, że 43% przedsiębiorstw zaoszczędzone środki przeznacza na inne cele (np. rozwój firmy lub finansowanie bieżącej działalności), a 29% ankietowanych zatrudnia nowych specjalistów od B+R.

"Badanie wskazuje, że ulga B+R jest dość skutecznym sposobem stymulowania innowacyjności, ponieważ ponad 1/3 ankietowanych przyznała, że instrument zainspirował ich do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Pozytywny również jest fakt, że większość badanych przedsiębiorstw planuje zwiększyć wydatki na B+R w ciągu najbliższych 3 lat" - podkreślił Żagun

Najczęściej zgłaszaną przez firmy trudnością przy korzystaniu z ulgi B+R jest nadmierny formalizm (64% wskazań). Połowa przedsiębiorstw wskazała na problemy wynikające z klasyfikacją kosztów jako kosztów kwalifikowanych do skorzystania z ulgi podatkowej. Z kolei 43% ankietowanych zwróciło uwagę na trudności z poprawną identyfikacją projektów lub działań firmowych zaliczanych do działalności badawczo-rozwojowej oraz ewidencją rachunkową kosztów kwalifikowanych.

Firmy prowadzące działalność innowacyjną najczęściej wykonują prace badawczo-rozwojowe samodzielnie (41% wskazań). Nieco mniejszy odsetek firm (38% wskazań) współpracuje z przedsiębiorstwami niepowiązanymi, a 11% z podmiotami powiązanymi. Z kolei 26% ankietowanych przedsiębiorstw przy pracach badawczo-rozwojowych współpracuje z jednostkami naukowymi.

"Warto również wspomnieć, że oprócz rozliczania ulgi B+R firmy korzystają również z innych form wspierania działalności innowacyjnej. 19% ankietowanych przedsiębiorstw skorzystało w 2017 roku z dotacji na projekty lub infrastrukturę B+R, a 7% korzystało z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla inżynierów zaangażowanych w projekty B+R. 2% firm wzięło udział w programie doktoratów wdrożeniowych" - czytamy dalej.

Analiza KPMG w Polsce pt. "Ulga podatkowa na badania i rozwój" powstała na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 100 średnich i dużych firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Na pytania odpowiadali przedstawiciele kadry kierowniczej oraz szefowie działów finansowych. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku przez firmę Norstat na zlecenie KPMG. Ankietowani byli członkowie kadry zarządzającej oraz szefowie działów finansowych.

(ISBnews)