Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7% w czerwcu

ISBNews
31.07.2018 11:01
A A A


Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w czerwcu br. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2017 r. wynosiła 5%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 635 tys. w czerwcu wobec 646 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6,9%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 5,9%. 

(ISBnews)