Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

ISBNews
01.08.2018 15:37
A A A


Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - PDC Industrial Center 82, wspólny przedsiębiorca Marvipol Logistics oraz PG Dutch Holding I, zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development.

"Na mocy zawartej umowy, bank udzielił kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty:

1) kredyt budowlany w łącznej kwocie do 6 840 000 euro;
2) kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie do 7 190 000 euro;
3) kredyt VAT w łącznej kwocie do 5 000 000 zł.

Kredyt budowlany zostanie przeznaczony przez kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez bank odsetek narosłych w ramach kredytu budowlanego i kredytu VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat banku związanych z obsługą finansowania. Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na spłatę kredytu budowlanego oraz częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny kredytobiorcy, sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z projektem natomiast kredyt VAT zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez kredytobiorcę w związku z realizacją projektu" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla kredytu budowlanego i dla kredytu inwestycyjnego oraz WIBOR dla kredytu VAT, powiększone o marżę banku, podano również.

Data ostatecznej spłaty kredytu budowlanego została ustalona na 1 sierpnia 2020 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu inwestycyjnego została oznaczona na dzień przypadający 60 miesięcy od daty wykorzystania kredytu inwestycyjnego, jednakże nie później niż 1 sierpnia 2023 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu VAT została ustalona na dzień 1 lutego 2020 roku, czytamy dalej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)