KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

ISBNews
06.08.2018 17:47
A A A


Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów, podała Komisja. 

KNF wskazała, że 4 sierpnia 2018 r. Krezus opublikował dwa raporty, w których poinformował o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o.

"W ramach podjętych działań nadzorczych KNF ustaliła, że poza Taleja Sp. z o.o.  jeszcze inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze oraz osoba blisko związana) byli zobowiązani, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, do poinformowania o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki" - czytamy w komunikacie. 

Krezus poinformował raportem bieżącym z 4 sierpnia, że od kwietnia br. spółka Taleja zmniejszyła udział w Krezusie do 30,9817% udziałów w głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW. 

"Powyższa informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja Sp. z o.o. Informacja powyższa została przekazana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu i uzyskaniu niezbędnych danych" - podano wówczas w raporcie Krezusa.

ISBnews)