Bank Pekao miał 539,82 mln zł zysku netto, 183,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

ISBNews
08.08.2018 07:49
A A A


Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 539,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 535,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1235,54 mln zł wobec 1 136,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 617,27 mln zł wobec 582,29 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 183,5 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r. 

W I poł. 2018 r. bank miał 932,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 884,78 mln zł zysku rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1 083,87 mln zł wobec 980,2 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao wyniósł w I półroczu 2018 r. 932,1 mln zł, co przełożyło się na wzrost o +7,3% r/r (dynamika liczona od zysku pro-forma za 2017, z wyłączeniem jednorazowego kosztu programu odejść emerytalnych, w kwocie blisko 50 mln zł) oraz poprawę rentowności ROE o 24 bps r/r do poziomu 8,2%, podał bank w komunikacie.

Dochody z działalności banku komercyjnego (segmenty komercyjne banku: Bankowość Detaliczna i Mikro, MŚP, Korporacyjna i Prywatna) wzrosły o 9% r/r.

Bank odnotował w I poł. br. wzrost wyniku odsetkowego do 2 441 mln zł, co oznacza wzrost o 8,4% r/r, przy ekspansji marży odsetkowej o 5 bps r/r do 2,82%, a także wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych w bankowości detalicznej do 61 297 mln, tj. o 14,1% r/r.

"W pierwszym półroczu 2018 r. Bank kolejny raz osiągnął dwucyfrowy poziom wzrostu portfela, kluczowych kredytów detalicznych, których wolumen w ujęciu rocznym wzrósł o +14,1% do 61,3 mld zł przy zachowaniu dyscypliny cenowej. Bank osiągnął najwyższy w historii wynik w sprzedaży kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę blisko 5,3 mld zł, dynamika nowych kredytów utrzymała się na poziomie dwucyfrowym +10,2% w ujęciu rocznym, co przełożyło się na udziały rynkowe w nowej sprzedaży na poziomie ponad 20% i utrzymanie silnej pozycji drugiego kredytodawcy hipotecznego w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Bank podkreślił też, że zwiększył penetrację ubezpieczeń dla sprzedawanych kredytów  hipotecznych  poprawiając swoją pozycję w segmencie bancassurance. W czerwcu ponad  40% klientów zdecydowało się na zakup ubezpieczenia CPI do kredytu hipotecznego w Pekao w porównaniu do 9% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Z kwartału na kwartał bank poprawia osiągane wyniki finansowe. Co, istotne oprócz poprawy samego wyniku, jego struktura jest coraz lepsza. Pekao charakteryzuje się silną dynamika dochodów z działalności komercyjnej, wszystkie linie biznesowe zanotowały poprawę dochodów i zysku operacyjnego. Bank utrzymał wysoką, ponad 8% dynamikę wzrostu wyniku odsetkowego. Dyscyplina cenowa i dobre wyniki sprzedażowe wyżej marżowych produktów detalicznych wspomogły dalszą poprawę marży odsetkowej. Cieszy nas, iż poprawiamy dynamiki sprzedaży i rentowności przy utrzymaniu siły kapitałowej i pozycji lidera w zarządzaniu ryzykiem" - powiedział wiceprezes nadzorujący Pion Finansowy Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie.

Pekao wskazał, że konsekwentnie realizuję strategię dla bankowości korporacyjnej.

"Dochody z działalności komercyjnej rosły o 8,6% r/r przy selektywnej alokacji wolumenu kredytowego (wzrost 3,3% r/r) zorientowanego na dynamiczny wzrost w perspektywicznym segmencie MID (wzrost o 11,5% r/r). Segment konsekwentnie realizuje strategię uproduktownienia klientów korporacyjnych, dzięki rozbudowanej ofercie oraz silnym relacjom z klientami. Przekłada się to m.in. na dynamiczny wzrost w leasingu oraz factoringu o ~18%  r/r i po raz kolejny wiodącej roli w najważniejszych transakcjach na rynku kapitałowym w Polsce" - napisano też w materiale.

Bank zwrócił też uwagę na utrzymanie wiodącej na rynku pozycji kapitałowej - współczynnik wypłacalności 'Total Capital' wyniósł 17,4% a współczynnik Tier 1 16,3%. Pozostał też liderem w sektorze w zarządzaniu ryzykiem przy wskaźniku kosztów ryzyka na poziomie 35 bps w I poł. 2018 r.

"Zgodnie z założonymi celami Strategii 2020, dynamicznie zmieniamy Bank Pekao w lepszą i bardziej efektywną organizację, co pokazały wyniku drugiego kwartału i całej pierwszej połowy 2018 roku. Każdy kolejny kwartał to wdrażanie nowych inicjatyw produktowych oraz dalsze upraszczanie i ulepszanie procesów obsługi naszych klientów. Wzrost bazy klientów we wszystkich segmentach w pierwszej połowie roku  jest najlepszym wyznacznikiem zmian, które realizujemy w banku i miarą zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Po sukcesie Konta Przekorzystnego, wprowadziliśmy Pakiet Świat Premium, dla zamożnych klientów oraz w ostatnim tygodniu czerwca Konto Przekorzystne Biznes dla mikro-firm. Nowa oferta pozwoliła na otworzenie do tej pory 200 tys. nowych rachunków i pozyskanie 1 mld zł depozytów. Oprócz zmian w ofercie, modernizujemy bank od środka, aby nasze działania były efektywne. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest uproszczona, zautomatyzowana ścieżka odnowień kredytów dla MŚP w rachunku bieżącym. Nowa firma z segmentu MŚP, oczekuje na decyzję kredytową maksymalnie 5 dni. Te działania spowodowały wzrost wolumenów kredytowych segmentu MŚP o +9% i co za tym idzie zwiększenie udziałów rynkowych. Będziemy kontynuować ten proces" - skomentował prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie. 

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. 

(ISBnews)