Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

ISBNews
08.08.2018 09:06
A A A


Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały spółki.

"Proces dekonsolidacji podyktowany był utratą kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w wyniku realizacji warunków aneksu do porozumienia rozwiązującego z DGG Eco sp. o.o." - czytamy w komunikacie ZCh Police. 

Szacowany negatywny wpływ na wynik skonsolidowany wynika głównie z faktu, że utrata kontroli nad AFRIG nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności spółkia (jako współkredytobiorcy) za spłatę kredytu wykorzystanego przez AFRIG.

"Niniejsze ryzyko zostało odpowiednio ujęte w sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka. Realizacja porozumienia z DGG Eco Sp. z o.o. pozytywnie wpłynie na jednostkowy wynik finansowy (szacunkowy wzrost zysku w kwocie 3 mln zł)" - czytamy dalej.

Pod koniec maja ZCh Police podpisały aneks do porozumienia z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG, wydłużający m.in. terminy spłaty zobowiązań wobec spółki z 31 grudnia 2022 na koniec 2023 r. i zawierający rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco w postaci gwarancji bankowej.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police poinformowały w grudniu ub.r., że zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)