Przegląd prasy

ISBNews
09.08.2018 07:52
A A A


Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.


Rzeczpospolita 
--Polskie porty morskie rosną w ekspresowym tempie 

--Mimo ogólnego boomu na rynku internetowym, duzi sprzedawcy stale pogłębiają przewagę nad mniejszymi- wynika z raportu Planet Retail, do którego dotarła "Rz"

-- Do 2030 roku pracę w sektorze węglowym może stracić nawet 41 tys. osób

-- MPiT będzie co roku przeprowadzać przegląd Konstytucji Biznesu - pierwszy będzie w 2019 r., mówi minister resortu Jadwiga Emilewicz

Parkiet 
--Wygasają siły trzymające inflację w ryzach - ostrzega główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak

--PPK pomogą GPW, ale nie wiadomo, czy przeważą efekt zmian OFE

--Alior Bank jest gotowy zarówno na kolejne przejęcia, jak i rozwój organiczny, mówi prezes Katarzyna Sułkowska 


Dziennik Gazeta Prawna 

--Minister finansów Teresa Czerwińka rozpoczęła poszukiwania nowego wiceministra, który zajmie się kwestiami podatkowymi. Nie chce dłużej pracować z wiceministrem Pawłem Gruzą

--Wyniki inspekcji PIP w polskim Amazonie, do których dotarła "DGP' wykazały, że pracownicy wykonują pracę ponad miarę, mają probemy z dostępem do wody i przymus pracy na stojąco

--Są dotacje na otwarcie własnego biznesu, ale chętnych brak

--Jesienią ma być gotowa strategia dla rynku kapitałowego, która ma zlikwidować 20 największych barier

--Granice regulacyjno -fiskalnego uderzenia w sektor bankowy zostały przekroczone, uważa prezes mBanku Cezary Stypułkowski


Puls Biznesu 
--W największych polskich miastach sprzedaje się coraz mniej mieszkań, delikatnie spadły także ich ceny. Eksperci wieszczą przesilenie

--Ulga podatkowa dla producentów gier wideo z elementami polskiej kultury może zacząć obowiązywać już w przyszłym roku

--Nie płacimy, bo wykańcza nas walka cenowa ? tak można streścić wyjaśnienia wódczanych gigantów w sprawie nieodprowadzania CIT

--Od roku francuska AXA testuje blockchainowe ubezpieczenie turystyczne od opóźnionego lotu. Wyniki są na tyle zadowalające, że ubezpieczyciel bierze pod uwagę warszawskie Okęcie

ISBnews

--Proces negocjacji nabycia przez Monnari akcji Simple Creative Products jest kontynuowany, poinformowało Gino Rossi. 

--Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, podały ZA Puławy. Wpływ tego zdarzenia na wynik na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za pierwsze półrocze wyniesie 5 485 tys. zł.

--Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,76 mln zł w lipcu 2018 r. i były wyższe o 49% r/r, podała spółka.

--Rada nadzorcza Polenergii powołała Roberta Macieja Nowaka i Jacka Suchenka na członków zarządu spółki, podała spółka. 

--Konsorcjum firm Ferrovial Agroman, Budimex i Estudio Lamela zawarło z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" ugodę sądową w związku ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu - "Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną", toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), podał Budimex.

--Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 17,2% r/r do 669,3 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka.

--Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) - operator systemu przesyłowego - oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych - Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja - podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych, podało Ministerstwo Energii.

--Grupa Kęty ocenia perspektywę drugiego półrocza jako bardzo dobrą. Spółka nie przewiduje rewizji prognozy na 2018 r. w górę, poinformował członek zarządu Adam Piela. 

--Ronson planuje rozpocząć w tym roku jeszcze 7 nowych projektów lub etapów obejmujących łącznie 622 lokale, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. Do najważniejszych projektów spółka zalicza m.in. projekty Moje Miasto i w Ursusie oba zlokalizowane w Warszawie. 

--Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte statucie Marvipol Development, złożył oświadczenie o powołaniu Mariusza Wojciecha Książek i Mariusza Poławskiego do zarządu spółki na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia 2018 roku do 11 sierpnia 2020 roku oraz do pełnienia dotychczasowych funkcji odpowiednio prezesa i wiceprezesa zarządu, podała spółka.

--Asbis Enterprise podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r., zakładającą wypracowanie przychodów na poziomie 1,8-1,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu w wysokości 9-10 mln USD, choć nie wyklucza nawet ich przekroczenia, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.

--Bank Pekao oczekuje, że koszty ryzyka w II połowie roku będą podobne do zanotowanych w I półroczu, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn. 

--Bank Pekao oczekuje, że w kolejnych kwartałach jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe, poinformował prezes Michał Krupiński. 

--Bank Pekao nie prowadzi obecnie żadnych rozmów dotyczących akwizycji - zarówno w Polsce, jak i za granicą i koncentruje się na realizacji strategii stand-alone, poinformował prezes Michał Krupiński. 

--Inwestycje.pl, jej akcjonariusze dysponujący 97,75% walorów, prezes Przemysław Spyra oraz Greycloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarli umowę inwestycyjną ze spółką Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi, przewidującą sprzedaż akcji Inwestycje.pl na rzecz Inwestorzy.TV, podały Inwestycje.pl. Do końca 2019 r. ma nastąpić połączenie Inwestycje.pl z Inwestorzy.TV.

--Bank Pekao otworzył 200 tys. Kont Przekorzystnych od 23 stycznia do początku sierpnia i ocenia, że cel 400 tys. nowych kont w całym roku jest bardzo realny, powiedział prezes Michał Krupiński. 

--Lokum Deweloper odnotowało 7,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały spółki.

--Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały spółki.

--Ronson Development podtrzymuje plany zakładające przekazanie klientom w całym 2018 roku łącznie około 800 lokali, poinformował prezes Nir Netzer. Spółka chce też w tym roku sfinalizować proces przeniesienia siedziby do Polski.

--Asbis "w pełni" podtrzymał tegoroczną prognozę zysku netto poziomie 9-10 mln USD, ale może ją zaktualizować, podała spółka. 

--Projekt 010 sp. z o.o. - spółka zależna Marvipolu Development - zawarła z dwoma podmiotami przedwstępną umowę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni ok. 0,25 ha w Gdańsku za 38 mln zł, podała spółka.

--Novaturas odnotowało 3,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 3,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zmianę statutu Banku Zachodniego WBK, polegającą na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N, które otrzyma Deutsche Bank AG, w zamian za wydzieloną część Deutsche Bank Polska (DBPL), podał bank.

--Asbis odnotował 1,22 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,47 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Enea odnotowała 431 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.

--Ronson odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje, że spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej (w tym w nabytych aktywach) i w obrocie, umiarkowanego wzrostu w dystrybucji i stabilnej sytuacji w energetyce odnawialnej w 2018 r., podała spółka.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje osiągnąć pełną konsolidację aktywów wydzielonych do spółki zależnej PGE Energia Ciepła 2 stycznia 2019 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

--Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 32,92 TWh w I poł. 2018 r. (wzrost o 18% r/r), w tym z węgla brunatnego - 19,29 TWh (spadek o 3% r/r), podała spółka.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 346 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 533 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Bank Pekao odnotował 539,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 535,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

--Bank Pekao nie doszedł do porozumienia co do warunków połączenia z Alior Bankiem i odstąpił od dalszych negocjacji. Pekao pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy i są zgodne z realizowaną obecnie strategią, podał bank. 

(ISBnews)