EBI ma umowę z GNB na 273 mln zł wsparcia projektów termomodernizacji budynków

ISBNews
09.08.2018 11:42
A A A


Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - występujący w roli menadżera funduszu funduszy - podpisał trzy umowy operacyjne na łączną kwotę 273 mln zł (równowartość około 64 mln euro) z Getin Noble Bankiem (GNB). Celem podpisanych umów jest zapewnienie kredytów na niezbędną termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w trzech województwach: pomorskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, podał EBI.

"Program jest skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych oraz innych instytucji. Udostępnione środki finansowe posłużą do wspierania projektów mających na celu zmniejszanie strat ciepła, eliminowanie indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączanie lokali do sieci centralnego ogrzewania, modernizację lokalnych źródeł ciepła, zwiększanie sprawności energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wewnętrznych oraz montaż systemów monitorowania zużycia energii i zarządzania energią" - czytamy w komunikacie.

Przewiduje się, że dzięki wsparciu ze środków programu możliwe będzie zwiększenie efektywności energetycznej co najmniej ośmiu tysięcy gospodarstw domowych oraz zmodernizowanie co najmniej 250 budynków wielorodzinnych we wszystkich trzech regionach, podano w materiale.

"Getin Noble Bank S.A. został wybrany na pośrednika finansowego ze względu na wiodącą rolę w finansowaniu działań na rzecz efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego. W celu zwiększenia efektu dźwigni finansowania unijnego poszczególne projekty będą również współfinansowane ze środków własnych Getin Noble Banku. Przewidywana kwota finansowania uzupełniającego udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. wyniesie około 48 mln zł (równowartość około 11 mln euro). Środki te uzupełnią finansowanie w wysokości 273 mln zł zapewnione w ramach programu" - czytamy dalej.

W związku z podpisaniem umów operacyjnych Getin Noble Bank otworzył już nabory wniosków dla projektów we wszystkich trzech województwach objętych programem. Pierwsze projekty w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim zostały zgłoszone do Getin Noble Banku w czerwcu 2018 roku. Bank spodziewa się również, że w najbliższych miesiącach wpłyną pierwsze wnioski z trzeciego województwa, podano też w komunikacie.

"Zachęcone sukcesem instrumentów finansowych zarządzanych w ramach inicjatywy JESSICA w okresie programowania 2007?2013, cztery polskie województwa (pomorskie, mazowieckie, śląskie i kujawsko-pomorskie) postanowiły uruchomić instrumenty finansowe i powierzyć EBI rolę menadżera funduszu funduszy" - wyjaśnił bank.

EBI zarządza instrumentami finansowymi w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zadaniem EBI jest inwestowanie - poprzez pośredników finansowych - środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) w kwalifikujące się projekty z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i rozwoju infrastruktury energetycznej, które mają na celu:

?             zwiększanie efektywności energetycznej i inteligentne zarządzanie energią;

?             wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych;

?             aktywizację społeczności zagrożonych wykluczeniem na terenach miejskich i wiejskich.

W poprzednich miesiącach bieżącego roku EBI podpisał już trzy umowy operacyjne o wartości 378 mln zł (równowartość około 85 mln euro) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni w Polsce funkcję krajowego banku prorozwojowego. Celem tych umów jest wspieranie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w województwach pomorskim, mazowieckim i śląskim.

(ISBnews)