Enea prowadzi modernizację bloków 9 i 10 w Elektrowni Kozienice

ISBNews
10.08.2018 09:22
A A A


Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW każdy), która ma je dostosować do dyrektywy IED oraz konkluzji BAT, podała spółka.

"Trwająca modernizacja ma na celu zwiększenie efektywności wytwarzania energii i dostosowanie jednostek wytwórczych Enei Wytwarzanie do wymagań środowiskowych, określonych w Dyrektywie IED w zakresie emisji tlenków azotu do atmosfery, poprzez zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR)" - czytamy w komunikacie.

W ramach modernizacji zakończono prace przy bloku nr 10, którego synchronizacja z krajowym systemem elektroenergetycznym miała miejsce w maju 2018 r.

"Końcowe efekty zrealizowanych prac modernizacyjnych to wzrost efektywności wytwarzania, zwiększenie mocy turbozespołu, a dzięki zabudowie instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) mają one również wymiar środowiskowy" - powiedział prezes Enei Wytwarzanie Antoni Józwowicz, cytowany w komunikacie.

Prowadzone są także zaawansowane prace modernizacyjne bloku numer 9, obejmujące główne urządzenia wytwórcze w obszarach mechanicznym, elektrycznym, automatyki i sterowania oraz budowlanym. Modernizację turbozespołu prowadzi GE Power.

"Ze względu na konieczność podjęcia nieprzewidzianych w pierwotnym kontrakcie prac dodatkowych, które zostały zdiagnozowane po rozpoczęciu robót, niezbędne jest przesunięcie terminu odbioru jednostki nr 9. Enea Wytwarzanie i wykonawca - GE Power prowadzą rozmowy w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy. Dotychczas obowiązującym terminem uruchomienia bloku nr 9 był koniec stycznia 2019 r." - czytamy dalej.

Zmiana terminu odbioru bloku nr 9 nie będzie miała istotnego wpływu na plany wytwórcze Enei Wytwarzanie w 2019 r., które w założeniu będą wyższe niż tegoroczne, zaznaczono.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)