ZA Puławy miały szacunkowo 90,6 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r.

ISBNews
13.08.2018 08:05
A A A


Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) wypracowała 1,76 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 189,6 mln zł oraz 90,6 mln zł zysku netto w I półroczu br., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane. 

"Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za I półrocze 2018 roku:

Przychody: 1 759,4 mln zł

EBITDA: 189,6 mln zł

EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 196,3 mln

Wynik netto: 90,6 mln zł

Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 96,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przy ustalaniu wielkości z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych dokonano korekty o odpis aktualizujący wartości aktywów trwałych w wysokości (-) 6 771 tys.zł, podano również.

"Zarząd emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 w stosunku do wyników osiąganych w analogicznych okresach w trzech latach poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Na niższy poziom wyników miały głównie wpływ następujące czynniki: istotny wzrost cen surowców i spadek cen nawozów azotowych" - czytamy dalej.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku nastąpi 28 sierpnia 2018 roku, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)