ZCh Police miały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

ISBNews
14.08.2018 09:02
A A A


Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r., podała spółka. Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych to 29,4 mln zł.

Szacunkowa EBITDA za I półrocze to 93,5 mln zł, EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych to także 93,5 mln zł, podano w komunikacie. 

Przychody w I półroczu szacowane są na 1 245,3 mln zł.

"Niższy poziom wypracowanych wyników był kompilacją trzech głównych czynników w Segmencie Nawozy, jakimi były: istotny wzrost cen surowców w szczególności cen gazu ziemnego, spadek cen produktów oraz niekorzystnej sytuacji pogodowej, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży" ? czytamy dalej.

Zdarzenia jednorazowe dotyczą procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG).

"Ponadto, spółka informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku otrzymała od DGG Eco Sp. z.o.o kwotę 3 mln USD tytułem spłaty części wierzytelności należnej za zwrócone akcje AFRIG S.A. zgodnie z warunkami aneksu uzupełniającego do porozumienia rozwiązującego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy sprzedaży akcji z dnia 28 sierpnia 2013 roku" - podano także.

Powyższa kwota obniżyła szacowany negatywny wpływ procesu dekonsolidacji z 55 mln zł na 44 mln zł.

ZCh Police planują publikację skonsolidowanego raportu za I poł. 2018 r. na 28 sierpnia br.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)