Grupa Azoty: Dekonsolidacja AFRIG zmniejszy wynik za I półr. o 28,7 mln zł

ISBNews
14.08.2018 11:43
A A A


Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Wpływ dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty to -28,7 mln zł wobec wcześniej szacowanej kwoty -36 mln zł, podała spółka.

"W efekcie obniżenia szacowanego negatywnego wpływu procesu dekonsolidacji spółki zależnej Grupy Azoty Police - African Investment Group S.A., zmianie ulegnie wpływ zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy emitenta przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej z pierwotnie szacowanej kwoty -36 mln zł na szacowaną kwotę -28,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zmiana nie została uwzględniona w szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Azoty za I półrocze, opublikowanych 11 sierpnia br., zastrzeżono.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podały dziś, że otrzymały od DGG Eco kwotę 3 mln USD tytułem spłaty części wierzytelności należnej za zwrócone akcje AFRIG. Kwota ta obniżyła szacowany negatywny wpływ procesu dekonsolidacji z 55 mln zł na 44 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Grupa Azoty podała, że wpływ procesu dekonsolidacji AFRIG na jej skonsolidowany wynik finansowy w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł.

Grupa Azoty planuje publikację skonsolidowanego raportu za I poł. 2018 r. na 28 sierpnia br.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)