Astarta miała 37,25 mln euro zysku netto, 40,87 mln euro EBIT w I poł. 2018 r.

ISBNews
16.08.2018 09:24
A A A


Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Astarta Holding odnotowała 37,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 72,57 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,87 mln euro wobec 77,84 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,12 mln euro w I poł. 2018 r. wobec 250,32 mln euro rok wcześniej.

EBITDA w I poł. 2018 r. wyniosła 60,1 mln euro wobec 96,16 mln euro zysku rok wcześniej.

?Na okres sprawozdawczy duży wpływ miała zmieniona sytuacja rynkowa, korekta ceny cukru, mniejsza wielkość sprzedaży oraz zmienność wyników kursu EUR do USD. W związku z tym Astarta zakończyła I połowę 2018 r. przychodami w wysokości 175 mln euro (30% mniej r/r), podczas gdy EBITDA wyniosła 60 mln euro, czyli o 37% mniej niż r/r. Zarówno lokalny, jak i globalny rynek cukru nadal znajdują się pod presją nadmiernej podaży. Jednak silne dostawy cukru poza Ukrainę skutecznie zmniejszają duże zapasy, dzięki czemu ich poziom na początku nowego sezonu produkcji cukru na Ukrainie jest minimalny" - napisano w raporcie.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. 

(ISBnews)