Work Service wydłużył okres wyłączności dot. sprzedaży Exact Systems

ISBNews
16.08.2018 10:07
A A A


Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Work Service zawarł z Pawłem Gosem, Lesławem Walaszczykiem oraz CVI Dom Maklerski aneks nr 4 do porozumienia określającego ramowe warunki transakcji sprzedaży Exact Systems, podała spółka. Zgodnie z aneksem, okres wyłączności został wydłużony do piątego dnia roboczego po dniu, w którym zostanie spełniony ostatni z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji spółki.

"Zgodnie z aneksem, okres wyłączności został wydłużony do piątego dnia roboczego po dniu, w którym zostanie spełniony ostatni z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. z siedzibą w Częstochowie, należących do emitenta, którą emitent zawrze ze spółką celową, w której kupujący posiadają udziały lub po dniu, w którym SPV zrzeknie się ostatniego z warunków zawieszających określonych w PSPA" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Work Service informuje, że powziął wiadomość o zamiarze złożenia przez SPV do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji poprzez nabycie akcji spółki należących do Work Service.

Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)