BOŚ ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii V do kapitału Tier1

ISBNews
17.08.2018 11:46
A A A


Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwalającą na zaklasyfikowanie jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I instrumentów kapitałowych w postaci wyemitowanych 30 074 426 sztuk akcji serii V o wartości nominalnej 10 zł i łącznej wartości emisji wynoszącej 300 744 260 zł, podał bank. 

W połowie maja br. BOŚ  w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł. 

Wcześniej, w lutym akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru, zaś w marcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. 


(ISBnews)