UOKiK wszczął postępowania wobec 4 firm prowadzących parki rozrywki

ISBNews
17.08.2018 12:13
A A A


Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdził wzorce regulaminów i innych dokumentów u 27 przedsiębiorców, którzy prowadzą parki rozrywki, podał urząd. Nieprawidłowości wystąpiły we wszystkich firmach, UOKiK wszczął postępowania wobec czterech z nich.

W 2017 r. UOKiK zbadał wzorce umowne stosowane przez 27 przedsiębiorców, którzy prowadzą parki rozrywki, parki linowe, tory kartingowe i pola paintballowe. Na podstawie analizy stron internetowych urząd wytypował do kontroli duże firmy z całej Polski, które prowadzą działalność w większych miastach i w regionach turystycznych.

"Zbadaliśmy regulaminy i inne dokumenty, w których firmy ustalały zasady korzystania z obiektów rozrywkowych. Okazało się, że każdy z kontrolowanych parków rozrywki stosował sprzeczne z prawem postanowienia, np. wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody. Być może był to wynik braku wiedzy z ich strony lub bezmyślnego kopiowania regulaminów. Branża ta nie ma własnych regulacji, podlega ogólnym przepisom" ? powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z kodeksem cywilnym za klauzule niedozwolone uznaje się takie, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów. Jeśli znajdują się np. w regulaminach parków rozrywki, są nieważne, przypomniano.

Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły postanowienia, które:

- wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę na osobie;

- narzucają fikcyjną akceptację regulaminu;

- przerzucają wyłącznie na konsumenta odpowiedzialność za szkody materialne powstałe na terenie przedsiębiorcy;

- sugerują, że nie ma możliwości zwrotu wpłaconych kwot w przypadku niezrealizowania usługi;

- wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy za rzeczy klientów pozostawione na jego terenie;

- zastrzegają, że konsument może zostać usunięty decyzją przedsiębiorcy z parku rozrywki, podano również.

"20 z 27 przedsiębiorców zmieniło kwestionowane klauzule. Wobec 4 przedsiębiorców UOKiK wszczął postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. To firmy: AP Infinity Group z Łodzi, Paintball Warszawski z Warszawy, Pyrland z Poznania i Adventure Park z Gdyni. Postępowania trwają. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom może grozić kara finansowa - do 10% obrotów firmy z poprzedniego roku" - podsumowano.

(ISBnews)