Barometr koniunktury IRG SGH - BARIRG wzrósł o 1,7 pkt w III kw.

ISBNews
21.08.2018 12:03
A A A


Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH - BARIRG wzrósł o 1,7 pkt w III kw. 2018 r. wobec wzrostu o 0,2 pkt przed rokiem, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

"Polepszenie się koniunktury jest jednak słabsze niż w II kwartale br. Spowolnienie tempa poprawy koniunktury trwa od początku 2018 r. Średniookresowa tendencja rozwojowa jest recesyjna" - czytamy w komunikacie.

Według badania, osłabienie się aktywności gospodarczej jest widoczne zwłaszcza w przemyśle przetwórczym i budownictwie. W trzecim kwartale odnotowano także spadek optymizmu konsumentów.

W przemyśle przetwórczym spadkowi produkcji towarzyszy pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Coraz bardziej odczuwają one brak wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siły roboczej. W Ii kwartale właśnie ta bariera była dla działalności produkcyjnej najbardziej dotkliwa. W III kwartale natomiast jeszcze bardziej niż na problemy ze znalezieniem pracowników ankietowani przedsiębiorcy narzekają na wysokość obciążeń podatkowych i niestabilność prawa, wskazano.

"Z coraz większym pesymizmem oceniają ogólną kondycję gospodarki polskiej, a ich przewidywania dotyczące zmian koniunktury w kolejnym kwartale są negatywne. W czwartym kwartale roku ustaje zwykle pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych. Należy zatem spodziewać się dalszego obniżenia się poziomu aktywności gospodarczej w przemyśle przetwórczym" - czytamy dalej.

Badanie wskazuje także na trudną sytuację przedsiębiorców budowlanych. W III kwartale wartość wskaźnika koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) zmalała o 4,6 pkt.

"Firmy budowlane, podobnie jak przemysłowe, silnie odczuwają problemy ze znalezieniem pracowników. Ich sytuacja finansowa pogarsza się ze względu na wzrost cen surowców i materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Negatywnie oceniają ogólny stan gospodarki polskiej, a jeszcze gorzej sytuację w budownictwie. Pesymizm dotyczy również przewidywań na kolejny kwartał. Wobec takich nastrojów trudno oczekiwać poprawy koniunktury w tej branży" ? napisano w materiale.

W lipcowej edycji badania kondycji gospodarstw domowych odnotowano spadek optymizmu konsumentów. Po ponad czteroletnim okresie wzrostu wartości wskaźnika IRGKGD odnotowano jego spadek o 6,3 pkt. Obniżyły się wartości wszystkich składowych sald wskaźnika: przewidywanej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, ocen przyszłej kondycji gospodarki polskiej, bezrobocia i oszczędności.

"Wobec załamania się nastrojów gospodarstw domowych i pesymistycznych ocen przedsiębiorców należy spodziewać się pogorszenia się koniunktury w kolejnym kwartale" - podsumowano.

(ISBnews)