MIR: Wartość umów na dofinansowania w ramach RPO wzrosła do 75,8 mld zł

ISBNews
21.08.2018 14:03
A A A


Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020 podpisano z beneficjentami 28,2 tys. umów i przyznano 75,8 mld zł dofinansowania do 14 sierpnia br., podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Według stanu na 24 maja wartość umów wynosiła 69,2 mld zł.

Daje to średnie wykorzystanie puli na programy regionalne na poziomie 57%, podano w komunikacie.

Dla 16 regionalnych programów operacyjnych (zarządzane przez województwa) cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 mld euro dofinansowania UE. Do 14 sierpnia regiony wystąpiły o refundację 4,2 mld euro. Tym samym zrealizowały średnio 96% celu.

"O ile odsetek rozliczonych funduszy dla wszystkich województw jest niezły, o tyle pomiędzy poszczególnymi województwami występują bardzo duże różnice. Województwa: opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie oraz mazowieckie osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku. Bliskie realizacji zasady n+3 jest również województwo lubuskie, które zrealizowało 99% celu. Z kolei najsłabsze wyniki notowane są w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji wynosi odpowiednio 70% i 73% celu n+3" - skomentował wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

Wydatki beneficjentów zarejestrowane w systemie do 14 sierpnia 2018 roku wyniosły 19 mld zł. Kwota ta stanowi 14% puli dla wszystkich programów regionalnych. (alokacja przeliczona wg kursu 1 euro = 4,2773 zł), podano także.

"Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 22% alokacji. Kolejne regiony to podkarpackie, dolnośląskie i mazowieckie z wynikami na poziomie 18% alokacji. Ranking zamykają województwa: podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie wydatki stanowią około 10% alokacji" - wskazał wiceminister. 

(ISBnews)