Dino Polska miało 70,51 mln zł zysku netto, 124,6 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

ISBNews
22.08.2018 08:40
A A A


Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 70,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 46,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 97,69 mln zł wobec 68,05 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 27,4% do 124,6 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 8,8% i była o 0,1 pkt proc. niższa niż w II kw. 2017 r." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1423,49 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1108,06 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 126,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 77,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2709,07 mln zł w porównaniu z 2018,4 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, lfl). Wzrost sprzedaży lfl wyniósł w I półroczu 2018 r. 14,7% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W I półroczu 2017 r. sprzedaż lfl również wyniosła 14,7%" - czytamy dalej.

W samym II kw. 2018 r. wzrost sprzedaży lfl wyniósł 10%.

"Niższa dynamika sprzedaży lfl w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kw. 2018 r. wynika z przesunięcia świąt wielkanocnych z II kwartału (w 2017 r.) do I kwartału w 2018 r." - wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 51,21 mln zł wobec 23,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. 

(ISBnews)