Projekt budżetu 2019: Wpłata z zysku NBP do budżetu nie jest planowana

ISBNews
23.08.2018 18:20
A A A


Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) -  W 2019 roku nie przewiduje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego do budżetu, wynika z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

"W 2019 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy w uzasadnieniu.

W ubiegłym roku wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej). Wynik finansowy NBP za 2016 r. wyniósł 9 200 986,7 tys. zł.

(ISBnews)