Serinus zakończył prace wiertnicze w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii

ISBNews
28.08.2018 08:37
A A A


Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Prace wiertnicze Serinus Energy nad odwiertem Moftinu?1003 w Rumunii zostały zakończone i osiągnięto planowaną głębokość końcową 1 600 m, podała spółka. Odwiert wykonano przed zaplanowanym terminem i około 19% poniżej założonego budżetu

"Wiertnica została zdemontowana i zainstalowano urządzenie serwisowe typu snubbing unit w celu przeprowadzenia operacji uzbrojenia i testów odwiertu, które się już rozpoczęły. Analizy danych z rejestrów pozyskanych w trakcie prac wiertniczych wskazały na istnienie sześciu zawierających gaz plioceńskich struktur w ramach pięciu wydzieleń stratygraficznych. Oprócz piaskowców A1, A2 i A3, które już wcześniej zostały rozpoznane odwiertami Moftinu?1001 i Moftinu?1007, dane z rejestrów odwiertu wskazują także na potencjalne występowanie gazu w strefach, których rozpoznania w tym kontekście do tej pory nie przeprowadzono. Strefy te stanowią: niższy piaskowiec A2, A2.1 i A2.2.

- Formacja piaskowców A1 została przecięta na odcinku od 874,5 m do 890 m
- Niższy piaskowiec A2 został przecięty na odcinku od 813,5 m do 816 m
- Wyższy piaskowiec A2 (wcześniej przywoływany jako piaskowiec A2) został przecięty na odcinku od 799 m do 805 m
- Piaskowiec A2.1 został przecięty na odcinku od 772 m do 773 m
- Piaskowiec A2.2 został przecięty na odcinku od 752 m do 754 m
- Piaskowiec A3 został przecięty na odcinku od 727,5 m do 731 m" - czytamy w komunikacie.

Trzy płycej zalegające strefy z gazem, obejmujące wcześniej już rozpoznaną strefę A3, mogą być wydobywane z tego otworu w późniejszym czasie, dodano. 

Spółka planuje przeprowadzić perforację oraz badanie piaskowców z A1, niższego A2 i wyższego A2 w trakcie uzbrajania i testów odwiertu Moftinu?1003.

"Oczekuje się, że uzbrajanie i testy zajmą około dwóch tygodni. Spółka przewidziała dodatkowy czas na przeprowadzenie testów, aby zapewnić strefom produkcyjnym odpowiednią odbudowę ciśnienia. Dla linii przesyłu, którą popłynie gaz z odwiertu Moftinu-1003 do Stacji Gazowej Moftinu, pozyskano zezwolenia oraz dokonano zakupów, a w najbliższych tygodniach będzie prowadzona jej budowa" - czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)