Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
28.08.2018 18:00
A A A


PCC Exol odnotował 5,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding zawarł z Fabet-Konstrukcje umowę, której przedmiotem jest wykonanie na terenie inwestycji prowadzonej w Warszawie przy ul. Kasprzaka (Etap Dm i Dk inwestycji Bliska Wola) prac za 140,26 mln zł netto, podał JWCH.

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne serii NPLZ-01 o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł, podał bank. 

Famur podpisał z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy na dzierżawę kombajnów chodnikowych za łącznie maksymalnie 124,59 mln zł netto, podał Famur.

Paweł Opolski złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Pekao Banku Hipotecznego ze skutkiem na 31 sierpnia w związku z koncentracją na innych zadaniach w ramach grupy Pekao, podał bank. 

Polimex-Mostostal i jego konsorcjanci (Doprastav AS, MSF Engenharia i MSF Polska) doszli do porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w przedmiocie zawarcia ugód, dotyczących wzajemnych roszczeń o łącznej wartości 612,78 mln zł z powództwa spółki i konsorcjantów oraz 511,1 mln zł z powództwa GDDKiA, podał Polimex.

Walne zgromadzenie Unipetrolu ? czeskiej spółki zależnej PKN Orlen wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał koncern. Na przełomie września i października PKN Orlen stanie się wyłącznym akcjonariuszem Unipetrolu.

Erbud podpisał umowę na roboty budowlane z Lidl Sp. z o. o Sp. komandytowa o wartości 195,47 mln zł netto polegające na budowie centrum dystrybucyjnego "Lidl Stargard" w Stargardzie, podała spółka. 

Bioton chce włączyć analogi insuliny do swojego portfolio za ok. 4 lata i liczy na zdobycie w tym segmencie istotnej pozycji na świecie, poinformował ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej spółki Jubo Liu.

Asseco Poland, na bazie tegorocznego portfela, z optymizmem patrzy na II półrocze, poinformował członek zarządu Marek Panek. Zarząd podkreślił, że w przepływach finansowych "nie ma nic niepokojącego".

Monnari Trade chce jak najszybciej sfinalizować zakup Simple Creative Products, nadal jednak trwają rozmowy z bankiem finansującym Simple, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. 

PKO Bank Polski spodziewa się, że trend niskich kosztów ryzyka będzie kontynuowany, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. 

PKO Bank Polski nie wyklucza, że w przyszłym roku osiągnie wszystkie parametry strategii do 2020 roku i w I półroczu 2019 roku może zdefiniować na nowo niektóre wskaźniki efektywności, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. 

Mostostal Warszawa podpisał z Elektrociepłownią Stalowa Wola umowę na budowę rezerwowego źródła ciepła w elektrociepłowni, podała spółka. Wartość umowy to 55 mln zł brutto.

CD Projekt szykuje się do pokazów preview gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" po projekcie "Homecoming" oraz gry "Thronebreaker", poinformował prezes Adam Kiciński. Oba tytuły zapowiadane są na IV kw.

Gra "Cyberpunk 2077" autorstwa grupy CD Projekt jest w tej chwili w stadium "framework", poinformował prezes Adam Kiciński. Produkcja idzie "zgodnie z planem". 

Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała Janusza Juszczyka z funkcji prezesa i powołała na jego miejsce Romana Przybyła, podała spółka.

Gra "Thronebreaker" (Wojna Krwi) autorstwa grupy CD Projekt jest tytułem stand-alone, czyli nie będzie wymagać instalacji gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana", poinformował prezes Adam Kiciński.

Projprzem Makrum odnotowało 4,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ten Square Games zakłada, że do końca roku zdecyduje o ewentualnej produkcji "Fishing Battle", także do końca 2018 r. ma nastąpić soft launch gry "MiniGolf" zapowiedział wiceprezes Arkadiusz Pernal. Jeszcze w październiku spółka spotka się z wydawcami w Chinach.

Monnari Trade odnotowało 6,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 221,3 mld zł netto na koniec II kw. 2018 r. i wzrósł o 3,4% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,5 pkt proc. r/r do 5,2% w II kw.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 4,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rozmowy między Prairie Mining Limited a Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), dotyczące potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych, są wciąż na wstępnym etapie, podało Prairie.

Scope Fluidics nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Leków (NIL). Jej celem jest przeprowadzenie pierwszych testów systemu BacterOMIC na klinicznych izolatach szczepów drobnoustrojów, podała spółka. Testy urządzenia oraz chipa, wraz z panelem antybiotyków, mają zweryfikować funkcjonalność systemu w ramach etapu ewaluacji prototypu. 

Prace wiertnicze Serinus Energy nad odwiertem Moftinu?1003 w Rumunii zostały zakończone i osiągnięto planowaną głębokość końcową 1 600 m, podała spółka. Odwiert wykonano przed zaplanowanym terminem i około 19% poniżej założonego budżetu

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 933 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 857 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mabion otrzymał płatność od Mylan Ireland w wysokości 5 mln USD z tytułu osiągnięcia kamienia milowego (milestone) umowy o współpracy w postaci przyjęcia przez EMA dokumentów rejestracyjnych dla MabionCD20, podała spółka.

W.KRUK, spółka zależna Vistula Group, podpisała dwa listy intencyjne dotyczące planowanych projektów akwizycyjnych na rynkach zagranicznych, podała Vistula Group.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 8 072 mln zł, podała spółka.

Asseco Poland odnotowało 88,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 52,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe CD Projekt na koniec czerwca br. wyniosło 197 mln zł, podała spółka. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki wyniosły 51 mln zł.

CD Projekt odnotował 52,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 118,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt planuje zakończenie projektu Gwent Homecoming i premierę kampanii fabularnej Gwinta ? Wojny Krwi w IV kwartale, podała spółka.

(ISBnews)