ZCh Police miały 46,6 mln zł straty netto, 3,2 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

ISBNews
29.08.2018 08:29
A A A


Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 46,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 54,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,17 mln zł wobec 67,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 630,37 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 650,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 12,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 102,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 245,32 mln zł w porównaniu z 1 349,92 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku wynik EBIT grupy kapitałowej osiągnął poziom 36 936 tys. zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 93 530 tys. zł. Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej, które w Segmencie Nawozy okazało się wyjątkowo trudne. Jednocześnie, w związku z utratą kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. z dniem 30 maja 2018 roku wyłączono ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej grupy kapitałowej aktywa netto AFRIG S.A., skorygowane o umorzone należności wobec jednostki dominującej, skorygowane o przejęte zobowiązania z tytułu kredytu oraz ujemny kapitał udziałowców niesprawujących kontroli, odnosząc skutki na skonsolidowany wynik finansowy bieżącego okresu. Ponadto w rozliczeniu skutków dekonsolidacji uwzględniono wartość godziwą należności od DGG Eco Sp. z o.o. z tytułu zwrotu akcji AFRIG S.A. Wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej wyniósł minus 43 994 tys. zł. W efekcie za I półrocze 2018 roku emitent odnotował skonsolidowaną stratę netto w wysokości 14 545 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 52,65 mln zł wobec 112,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)