Grupa Azoty miała 48,3 mln zł straty netto, 42 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

ISBNews
29.08.2018 08:25
A A A


Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 48,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 104,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 41,97 mln zł wobec 123,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 379,93 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2 182,3 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 123,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 335,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 877,03 mln zł w porównaniu z 4 869,69 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Na uwagę zwraca fakt, iż spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 185 mln r/r (26% r/r) realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży (o blisko 8 mln zł w stosunku do analogicznego okres ubiegłego roku). Wskazuje to wyraźnie, iż wyniki pierwszego półrocza 2018 r. w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej" - czytamy w komunikacie.

Trzy kluczowe czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2018 roku to niekorzystne warunki pogodowe w I kwartale, problem wysokich stanów magazynowych w II kwartale oraz  niekorzystne tendencje cenowe gazu, węgla i praw do emisji CO2, wyjaśniono także.

"Mamy za sobą okres niespotykanej w historii Grupy Azoty zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością wyników segmentu nawozowego. Pierwsze półrocze 2018 roku z całą okazałością pokazuje, że tylko pełna realizacja kluczowych celów strategii spółki do 2020 roku będzie trafną odpowiedzią na główne wyzwania stające przed Grupą Azoty zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku nawozowo-chemicznym. Widać, jak wielką wartość stanowi już teraz i będzie stanowić w przyszłości dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z 4 filarów naszej strategii do roku 2020" - skomentował prezes Wojciech Wardacki, cytowany w materiale.

Uwarunkowania zewnętrzne znacząco ograniczyły pole manewru w zakresie budowania korzystnych marż w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Dywersyfikacja pozwoliła w chwili spadku koniunktury w jednym segmencie, na wypracowanie solidnych marż w innych.

"Takowe na pewno dostrzegamy w segmencie Tworzyw i Chemii, które w omawianym okresie zrealizowały marże EBITDA powyżej 14%. Komplementarność biznesów w takiej sytuacji pokazuje prawdziwą wartość Grupy, czego naszym zdaniem nie pokazuje aktualna wycena giełdowa" - czytamy dalej.

"Pesymizm, jaki zauważamy w notowaniach, jest wynikiem przejściowych zawirowań rynkowych, natomiast nie narusza solidnych fundamentów, które powinny stanowić o wycenie spółki w długim horyzoncie. Analiza sytuacji finansowej z perspektywy kluczowych biznesów pokazuje znaczącą korektę marż w segmencie nawozów. Wspomniane zawirowania pogodowe miały znaczący wpływ na ograniczenie aplikacji azotu (ograniczenie 1 dawki), co przełożyło się na zwiększony poziom podaży. Dodatkowo zwiększony import produktów ze strony producentów o niższej bazie kosztowej wymusił działania obronne rodzimego rynku nawozowego. Czyniliśmy to poprzez elastyczną politykę cenową połączoną z intensyfikacją produkcji azotu dla biznesu chemicznego. W okresie przejściowym takie działania przyniosły negatywne odzwierciedlenie w wynikach, jednak pozwoliły utrzymać pozytywny stabilny cash flow oraz zbudowały przestrzeń do realizacji marż w nowym sezonie nawozowym. Na koniec czerwca segment notuje EBITDA na poziomie blisko 100 mln przy przychodach 2,3 mld" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński.

W pozostałych kluczowych segmentach wartym odnotowania jest wzrost wyniku Siarkopolu, który wespół z polityką realokacji azotu na produkty pochodzenia mocznikowego (AdBlue; Noxy) oraz przy wsparciu lepszych wyników segmentu OXO wypracował wyższy wynik EBITDA Segmentu Chemia o 47 mln zł. Zanotował jednocześnie lepsze parametry marży (14,4% vs 12,6%). Ostatecznie segment Chemia zakończył półrocze z przychodami na poziomie 1,5 mld (wyższymi o 163 mln) przy EBITDA 218 mln.

W Tworzywach z kolei Grupa Azoty S.A. kontynuuje proces intensyfikacji produkcji poliamidów z nowej wytwórni. Przekłada się to na poziom realizowanej marży. Pomimo niekorzystnej sytuacji w części energetycznej poprzez korzyści skali grupa odnotowała wynik EBITDA porównywalny z rokiem poprzednim. Ostatecznie segment realizuje EBITDA w wysokości 120 mln, na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, przy przychodach na poziomie 831 mln (wyższych o 12% niż w roku poprzednim).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 125,26 mln zł wobec 327,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)