Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

ISBNews
29.08.2018 14:57
A A A


Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa - 2 Regionalna Baza Logistyczna - wezwał Qumak do zapłaty kary umownej w kwocie 3,13 mln zł z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z 21.11.2016 r., której przedmiotem było zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie operacyjne lotniskowych automatycznych systemów pomiarów meteorologicznych AWOS na określonych w umowie lotniskach wojskowych oraz systemu monitorowania AWOS, podała spółka. 

"Realizacji kontraktu została zakończona i potwierdzona podpisaniem przez zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego kontraktu, w związku z czym spółka w dniu 24.08.2018 r. wystawiła fakturę z tego tytułu na pełną kwotę wynagrodzenia: 12 729 389,38 zł netto (15 657 148, 94 zł brutto)" - czytamy w komunikacie. 

Wezwanie do zapłaty przewiduje termin zapłaty kary umownej do 29.08.2018 r. pod rygorem jej potrącenia z wynagrodzenia przysługującego spółce. Ze względu na krótki termin zapłaty spółka spodziewa się, że kara umowna zostanie potrącona przez zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Qumak, podano także.

"Jednocześnie spółka w ramach kontraktu na zlecenie zamawiającego realizuje obecnie zamówienie opcjonalne na wykonanie systemu AWOS na kolejnym lotnisku o wartości 1 270 218,19 zł netto, 1 562 368,37 zł brutto z terminem realizacji 13 miesięcy" - czytamy także.

Qumak w raporcie rocznym za 2017 rok, jak i w raporcie za I kw. 2018 r. uwzględnił w swoich wynikach ryzyko naliczenia kary w wysokości oszacowanej na 2,5 mln zł dokonując odpowiedniego zmniejszenia przychodów spółki z w/w kontraktu. W związku z ww. rozliczeniem spółka nie odnotuje wpływu nałożonej kary na przychody w III kw. 2018 r., czytamy także.

"Zarząd spółki obecnie analizuje podstawę podnoszonych roszczeń, ich zasadność oraz weryfikuje wysokość żądania wskazaną przez zamawiającego w wezwaniu i ewentualnego jego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe" - czytamy  dalej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)