Mostostal Zabrze miał 5,57 mln zł zysku netto, 14,39 mln zł EBIT w I poł. 2018

ISBNews
31.08.2018 09:43
A A A


\Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,39 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 276,22 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 337,92 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów to wynik przyjętej i sukcesywnie realizowanej nowej strategii, zakładającej ograniczenie dużych, niskomarżowych kontraktów i koncentrację na działaniach związanych z realizacją mniejszych kontraktów o wyższych marżach i znacznie mniejszym poziomie ryzyka. Taka strategia zapewnia również dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości przerobowych grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane na rynku krajowym w I poł. 2018 r. wyniosły 180,64 mln zł i stanowiły 65% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 95,58 mln zł. Największe zaangażowanie w okresie I półrocza 2018 r. dotyczyło prac zleconych i realizowanych w ramach projektu EFRA Grupy Lotos, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,4 mln zł wobec 6,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2017 r. spółka miała 650,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)