Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosił 552,2 mln zł na koniec I poł. 2018 r.

ISBNews
31.08.2018 09:46
A A A


Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 552,2 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 256,6 mln zł, co łącznie stanowi 808,8 mln zł" ? czytamy w raporcie półrocznym

Spółka podkreśliła, że zgodnie z przyjętymi i realizowanymi kierunkami rozwoju koncentruje aktualnie działania marketingowe na mniejszych, kontraktach o wyższej rentowności, ograniczając tym samym prace ofertowe w odniesieniu do dużych niskomarżowch projektów.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2017 r. spółka miała 650,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)