Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
31.08.2018 17:57
A A A


Skarbiec Holding odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2017/2018 (od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018) wobec 32,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka odnotowała 14,19 mln zł s skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 39,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Wasko zdecydują o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółce Coig-Software za cenę nie niższą niż 200 tys. zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 26 września. 

Rada nadzorcza Grupy Lotos wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych w zarządzie X wspólnej kadencji, podała spółka.

Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł, podała spółka. 

Piotr Osiecki złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze skutkiem od 31 sierpnia br., podała spółka. Altus wskazał, że wnioskuje z informacji prasowych, iż zatrzymany został przewodniczący RN oraz jeden z obecnych wiceprezesów spółki zależnej wobec Altus TFI, tj. spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

J.W. Construction Holding zawarł warunkową umowę nabycia działek o łącznej powierzchni 29,4 ha w miejscowości Zawada, gmina Myślenice, za 21 mln zł brutto, podała spółka.

Wersja grywalna portu gry ">observer_" autorstwa Bloober Team, na platformę Nintendo Switch, została ukończona, podała spółka. Premiera produkcji na konsoli planowana jest na IV kwartał 2018 r.

Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Neuca otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. Neuca planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to zobowiązanie.

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) dokonał dziś przedterminowego wykupu 80 000 sztuk 10-letnich obligacji podporządkowanych serii BPS0720 o łącznej wartości 80 000 000 zł, podał bank.

W wyniku działań warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których wartość była wielokrotnie zawyżona. Operat szacunkowy wykazał, że były one warte jedynie 28 mln zł, podało CBA. 

Celon Pharma ma zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie kolejnego etapu II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka.

Moody's Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating dotyczący długu w walucie lokalnej i obcej dla programu emisji euroobligacji niezabezpieczonych (EMTN) Banku Zachodniego WBK na poziomie Baa1. Agencja przyznała również długoterminowy rating długu niezabezpieczonego Baa1 w walucie obcej z perspektywą pozytywną dla obligacji, które mają zostać wyemitowane w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld euro, podał Moody's. 

Oferta Mirbudu, warta 34,79 mln zł brutto, została wybrana w przetargu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na budowę strzelnicy ćwiczebnej, podała spółka.

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka.

Mostostal Zabrze odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull zawarł umowę z Beijing Wali Internet Technologies Co. Ltd z grupy Xiaomi, która będzie odpowiedzialna za dystrybucję, marketing, promocję oraz obsługę gier T-Bulla w sklepie Xiaomi/Mi Game Center na rynku chińskim, tj. na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu), podała spółka.

Portfel zamówień Trakcji PRKiI na 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 537 mln zł, z czego 327 mln zł stanowią umowy podpisane w I półroczu 2018 roku, których oczekiwane średnie marze są wyższe niż obecnie osiągane, podała spółka.

Akcjonariusze CI Games zdecydują o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 27 września. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się ?interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty".

Rawlplug planuje zrealizować ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka.

Rawlplug odnotował 20,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 17,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI odnotowała 20,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 29,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 71,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 83,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol zawarł z LPP umowę o roboty budowlane, której celem jest realizacja budowy magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2 wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys. m2 w ramach rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim wraz z niezbędną dokumentacją, podała spółka.

Krezus zakończył negocjacje z bankiem Raiffeisen Polbank na temat zawiązania konsorcjum banków w celu sfinansowania zakupu przez Krezusa 100% akcji Walcowni Metali "Dziedzice", podała spółka. Negocjacje nie będą kontynuowane.

CI Games odnotowało 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)