PSE mogą rozpocząć budowę linię pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami

ISBNews
03.09.2018 15:41
A A A


Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).  Budowa linii przesyłowej rozpocznie się jeszcze we wrześniu br. i będzie kosztować 102,4 mln zł netto.

"Inwestycja PSE ma kluczowe znaczenie dla ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej. Intensywny rozwój gospodarczy regionu wprost przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Budowa nowoczesnych linii przesyłowych to najlepsze remedium na awarie wywoływane przez skrajne zjawiska pogodowe, jak przewlekłe upały, czy nawałnice" - powiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, cytowany w komunikacie.

PSE budują pierścieniowy układ sieci wokół największych skupisk miejskich, aby zapewnić możliwość dostarczania do nich energii z różnych kierunków.

"To praktyka stosowana powszechnie w wysoko rozwiniętych krajach. Gwarantuje nieprzerwane dostawy energii elektrycznej nawet w krytycznej sytuacji, gdy awarii ulegnie jeden z elementów systemu przesyłowego" - powiedział dyrektor zarządzający w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE Andrzej Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Licząca 51,1 km linia przesyłowa pomiędzy aglomeracją warszawską i Siedlcami zostanie zbudowana na terenie gmin Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie i Stoczek Łukowski. W jej ramach powstanie 140 słupów, na których zawisną przewody fazowe o łącznej długości 966 km. Do  budowy zostanie wykorzystanych 5,6 tys. ton stali oraz 28 tys. ton betonu. Całkowita końcowa wartość umowy na prace budowlano-montażowe dla przedmiotowej inwestycji to 102,4 mln złotych netto, podano także.

"Wykonawcą linii jest konsorcjum firm: ZWSE Rzeszów, Budownictwo Elektroenergetyczne Selpol z  Łodzi, Pile Elbud z Krakowa oraz PBE Elbud w Katowicach.Zakończenie budowy i przekazanie do  eksploatacji nowej linii 400 kV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przewidziano na  2019 r." - czytamy również.

Przed pozwoleniem na budowę inwestor pozyskał także decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacyjną. Potwierdza to, że linia została zaprojektowana zgodnie z rygorystycznymi wymogami ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludności. Przed rozpoczęciem fizycznych prac przedstawiciele inwestora i wykonawcy robót budowlanych poinformują poszczególne Rady Gmin o harmonogramie i sposobie prowadzenia prac.

"Przede wszystkim uzgodnione zostaną zasady dostępu do poszczególnych nieruchomości, składowania materiałów oraz korzystania z lokalnych dróg. Liczymy na dobrą współpracę z samorządami i mieszkańcami. Do tej pory w procesie rokowań udało nam się pozyskać zgody na udostępnienie ponad 50% nieruchomości, na których zaplanowaliśmy prace" ? powiedział dyrektor ds. technicznych w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE Andrzej Cząstkiewicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że z tego tytułu właścicielom nieruchomości przysługuje stosowne wynagrodzenie, a osoby, które nie zdecydują się na zawarcie umowy z inwestorem otrzymają odszkodowania w  procedurze administracyjnej, jednak dopiero po zakończeniu inwestycji.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami to jeden z pierwszych projektów PSE zrealizowanych w nowym modelu realizacji inwestycji.

"Jako inwestor samodzielnie realizujemy większość wymaganych działań formalno-prawnych, uzgodnień planistycznych, a także konsultacje społeczne. Wykonawcom zlecamy przede wszystkim prace budowlano-montażowe" ? powiedział Andrzej Kaczmarek.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)