NCBR rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach INGA dot. gazownictwa

ISBNews
04.09.2018 09:43
A A A


Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Wsparcie otrzymają nowatorskie projekty, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa. W konkursie rekomendowano do dofinansowania innowacyjne projekty o łącznej wysokości grantu blisko 80 mln zł.

"Wspólne Przedsięwzięcie INGA jest kolejnym programem, realizowanym przez agencję wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który zachęca przedsiębiorstwa do tworzenia przełomowych projektów z jednostkami naukowymi. Dzięki kooperacji nauki z biznesem zyskuje ekosystem innowacji w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności naszej gospodarki" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

W konkursie rekomendowano do dofinansowania innowacyjne projekty o łącznej wysokości grantu blisko 80 mln zł (finansowanie zarówno ze strony NCBR, jak i partnerów przemysłowych: Gaz-System i PGNIG), które będą realizowane przez konsorcja naukowe oraz naukowo-przemysłowe.

"Dzięki wsparciu z programu podjęte zostaną prace m.in. nad poszukiwaniem złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów jak również technologii tłumienia hałasu z obiektów gazowniczych i monitorowania gazociągów" - czytamy w komunikacie.

"Jestem głęboko przekonany, że wybrane projekty badawczo-rozwojowe w pierwszym konkursie INGA przełożą się wkrótce na innowacyjne technologie, dzięki którym dokonamy nie tylko znaczącego postępu w obszarze poszukiwań i eksploatacji, dystrybucji gazu, obsługi naszych klientów, ale również będą one miały konkretny wymiar finansowy" - skomentował wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, także cytowany w komunikacie

"INGA jest pierwszym w NCBR przedsięwzięciem, które kompleksowo podejmuje szeroki zakres tematyki badawczej obejmujący całość łańcucha wartości w przemyśle gazowniczym i ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności całej branży, a nie tylko rozwiązanie wybranych problemów technologicznych. Do końca roku zamierzamy podpisać umowy z wybranymi wnioskodawcami i rozpocząć realizację projektów" - dodał.

Celem ogłoszonego jesienią zeszłego roku programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym, a w szczególności doprowadzenie do szybszego wdrażania innowacji w tym obszarze, poprawa efektywności polskiego sektora gazownictwa oraz zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Program INGA jest realizowany przez NCBR wspólnie z PGNiG SA i Gaz-System SA w formule tzw. wspólnego przedsięwzięcia. To unikalny mechanizm współfinansowania przez NCBR prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR przejmuje na siebie część ryzyka badawczego i wspiera finansowo w 50% realizację Agendy Badawczej zawierającej najbardziej istotne problemy technologiczne i badawczo-rozwojowe dla pozostałych partnerów programu. Całkowity przewidziany budżet programu to 400 mln zł, wyjaśniono w materiale.

Projekty konkursowe zgłosiło 40 instytucji naukowych i 25 przedsiębiorstw zorganizowanych w konsorcja naukowo-techniczne. Na konkurs napłynęły 64 wnioski konkursowe o łącznej wartości 390 mln zł, podano także.

(ISBnews)