ZUE ma umowę na przebudowę dróg i torowiska w Krakowie za 77 mln zł brutto

ISBNews
04.09.2018 09:41
A A A


Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - ZUE podpisało z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umowę na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 62,6 mln zł netto (77 mln zł brutto). Termin realizacji zadania wynosi 12 miesięcy.

"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie. Pracami będzie objęty odcinek od skrzyżowania al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Karmelickiej i Królewskiej (wraz z tarczą skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową Bronowice" - czytamy w komunikacie.

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. układu drogowego i torowego, węzła rozjazdowego, sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i torowiska, sieci trakcyjnej wraz z kablami trakcyjnymi, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę i zabezpieczenie: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sygnalizacji świetlnej na pięciu skrzyżowaniach, tablic informacji pasażerskich DIP, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zieleni, małej architektury oraz docelowej organizacji ruchu.

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi pasażerów transportu publicznego, jak również podniesienie komfortu mieszkańców budynków zlokalizowanych w pobliżu torowisk, podano również.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 - Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"Bardzo cieszymy się z pozyskania kontraktu na prace modernizacyjne w Krakowie. Jest to kolejny projekt, jaki zrealizujemy na rynku infrastuktury miejskiej. ZUE aktywnie uczestniczy w tego typu przetargach, w tym roku pozyskaliśmy 5 zleceń z zakresu infrastruktury tramwajowej w różnych miastach Polski. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa obecnie na ok. 2,3 mld zł" - powiedział prezes ZUE Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.  

Spółka podała, że w związku z zawarciem umowy na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 2 314 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)