UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 13% r/r w II kw. do 300 tys. jednostek

ISBNews
04.09.2018 13:49
A A A


Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 13% r/r do ponad 300 tys. jednostek w Ii kw. 2018 r., podał Urząd Transportu Kolejowego. W ujęciu TEU (równoważnik objętości kontenera 20-stopowego), przewozy wzrosły o 10,1% r/r do 450 tys.

"W drugim kwartale 2018 roku wzrosły wszystkie parametry transportu intermodalnegow porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przetransportowano blisko 450 tysięcy TEU. W drugim kwartale 2017 r. liczba przewiezionych TEU wzrosła o 10,1%. Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2018 roku wyniosła ponad 4,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,5 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 6,4% (wg masy) i 9,8% (wg wykonanej pracy). Oznacza to wzrost udziału w całym rynku przewozów towarowych o 0,2 punktu procentowego wg masy i ponad 0,4 punktu procentowego wg wykonanej pracy" - czytamy w komunikacie.

W II kw. 2018 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 16 licencjonowanych przewoźników.

Największy udział wg masy w tego rodzaju przewozach miały w okresie I poł. br. PKP Cargo (47,3%), Captrain Polska (12,11%) i DB Cargo Polska (6,92%) i , a według pracy przewozowej - PKP Cargo (52,88%), Captrain Polska (11,23%) oraz DB Cargo Polska (9,63%).

(ISBnews)