Grupa ZUE kontynuuje rozbudowę portfela na swoich kluczowych rynkach

ISBNews
05.09.2018 11:13
A A A


Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Grupa ZUE podchodzi do ofertowania bardzo selektywnie, ale kontynuuje rozbudowę portfela na swoich kluczowych rynkach - kolejowym i miejskim, poinformował prezes Wiesław Nowak. 

"Staramy się wykorzystać poprawę koniunktury w branży. Jesteśmy w trakcie dalszej rozbudowy portfela na kluczowych rynkach - kolejowym i miejskim, choć podchodzimy do ofertowania bardzo selektywnie, biorąc pod uwagę m.in. korzyści wynikające z lokalizacji w stosunku do już realizowanych zadań, jak i potencjalne marże" - powiedział Nowak na spotkaniu z dziennikarzami. 

W jego ocenie, aktualna sytuacja budowlanki "powodem do radości nie jest", pomimo pewnej poprawy.

"Przy boomie martwimy się o zyski i czy firmy zmieszczą się w kosztorysach. Mówi się na rynku - i ja się z tym zgadzam - że odpowiedzialne za to są wzrost cen surowców, podwykonawstwa, logistyki, a także ubytek rąk do pracy. Radzimy sobie, ale widzimy ryzyka. Sektor rozmawia z publicznymi zlecającymi i rządem w temacie urealnienia rzeczywistych kosztów w ofertach. Bieżąca nasza sytuacja wygląda spokojnie, ale nieprzewidywalności na rynku mogą martwić - presja na płace, wzrost cen materiałów z powodu wzrostu cen paliw, wzrost cen energii. To czynniki, które w konsekwencji ponoszą w dużej mierze przedsiębiorcy. Mimo problemów w branży traktujemy rynek jako bardzo perspektywiczny" - ocenił szef Grupy ZUE.

Spółka podkreśla, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego planowane jest ogłoszenie w 2018 roku przetargów na łączną kwotę ok. 9 mld zł. Na rozbudowę sieci kolejowej w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie potrzebne szacunkowo ok. 40 mld zł. Ok. 3 mld zł ma trafić do prywatnych firm w ramach programu utrzymaniowego na kolei do 2023 r. 

Z kolei plany przetargowe w miastach Kraków, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Gorzów Wlk., Poznań, Szczecin ogłoszone w planach przetargowych na rok 2018 to łącznie ok. 1,8 mld zł wydatków na infrastrukturę tramwajową. 

"Interesujemy się rynkami zagranicznymi, ale nie chcemy wychodzić poza kraj za wszelką cenę. Teraz skupiamy na polskim rynku, ale tam, gdzie uda się wejść za granicą na przyzwoitą skalę, tam chcielibyśmy zaistnieć" - podsumował Nowak.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)