Pekabex Bet ma umowę na realizację inwestycji w Sękocinie St. za 15,5 mln euro

ISBNews
06.09.2018 08:40
A A A


Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, ma umowę z PDC Industrial Center 94 na wybudowanie budynków magazynowo-logistycznych z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi obejmującymi infrastrukturę, drogi i parkingi itp. w Sękocinie Starym. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet za wykonanie umowy wynosi 15 530 000 euro bez VAT.

Strony wskazały termin 23 listopada 2018 r. jako dzień wcześniejszego udostępnienia w tym dla części biurowej, a także termin 23 grudnia 2018 roku jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie, podano w komunikacie.

"Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że niniejsza umowa przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów emitenta, a także, że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w materiale.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)