Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje

ISBNews
07.09.2018 07:58
A A A


Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi uznaje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Simple Creative Products wobec trwających negocjacji pomiędzy stronami bez uprzedzenia, za "bezprawną próbę" wpływu na pozycję negocjacyjną w ramach transakcji, podała spółka. 

"W świetle prowadzonych rozmów stoi to w absolutnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i rodzi uzasadnione obawy o podjęciu i prowadzeniu przez Monnari negocjacji w złej wierze" - czytamy w komunikacie. 

Za absolutnie bezpodstawne spółka uznaje przy tym obecne twierdzenia, iż jakoby Monnari uzgodniło ze spółką, że świadczenia wynikające z umowy z dnia 9 marca 2018 r. będą podlegać rozliczeniom przed dokonaniem transakcji, zaznaczono w informacji. 

"Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do kwestii udzielenia poręczenia. Wszelkie twierdzenia zawarte w Komunikacie o rzekomo poczynionych ustaleniach w przedmiocie poręczenia mijają się z prawdą - Gino Rossi wielokrotnie podkreślało w ramach negocjacji, że poręczenie umowy nie zostanie udzielone na proponowanych przez Monnari warunkach" - czytamy dalej.

Umowa bowiem, zgodnie z ustaleniami stron, została zawarta na okres do finalizacji sprzedaży, co pierwotnie miało nastąpić do końca kwietnia br., a następnie do końca maja br. jej celem było zapewnienie Simple ciągłości bieżącej działalności operacyjnej w zakresie dostępności pełnej gamy towarów, podano także. 

"Mając na względzie funkcje, wobec przedłużających się rozmów negocjacyjnych, spółka wielokrotnie - jeszcze przed wygaśnięciem umowy - proponowała podpisanie aneksów do ww. umowy, od czego notorycznie Monnari się uchylało, przy jednoczesnym braku finalizacji transakcji" - czytamy dalej.

Jak podano, za szczególnie rażące uznaje spółka twierdzenia o rzekomej wcześniejszej sygnalizacji przez Monnari, iż jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem należności mogą mieć miejsce. Jest to szczególnie widoczne w świetle sytuacji podjętej próby zajęcia konta spółki w dniu 29 sierpnia 2018 r. i jego cofnięcia po kilku godzinach a następnie zapewnienia władz spółki Monnari, iż żadne polecenie wszczęcia egzekucji wobec spółki nie zostało wydane.

"Wobec powyższych okoliczności informacja o zajęciu rachunku bankowego w dniu 5 września 2018 r. była dużym zaskoczeniem dla spółki. Taki sposób działania nie mieści się w ramach standardów prowadzenia negocjacji i stoi w sprzeczności ze zwyczajami biznesowymi. Twierdzenia Monnari o podjęciu działań egzekucyjnych dla 'bezpieczeństwa powierzonych środków oraz konieczności uniknięcia szkody' są w świetle sytuacji faktycznej i finansowej spółki nie tylko nieuzasadnione ale i stanowią bezpodstawną próbę przedstawienia Simple oraz Gino Rossi w złym świetle" - stwierdzono. 

Gino Rossi podkreśliło, że zarząd spółki prowadzi negocjacje z Monnari w sprawie zbycia Simple od kilku miesięcy. Każdorazowo, zarząd Gino Rossi podejmował wszelkie działania w celu sprawnego i możliwe szybkiego zakończenia procesu sprzedaży, co było wielokrotnie komunikowane Monnari, podkreślono w informacji.

"Pomimo tego spotykał się z kolejnymi, nierzadko zbędnymi i niestandardowymi żądaniami ze strony Monnari. Dla dobra procesu negocjacyjnego prośby te były przedmiotem wspólnych ustaleń i spółka dokładała wszelkich starań, aby je uwzględnić. Podkreślenia wymaga, że na prośbę Monnari spółka udzieliła Monnari wyłączność na prowadzenie rozmów transakcyjnych. W toku rozmów nierzadko zdarzały się sytuacje, w których Monnari nie wywiązywało się z dokonanych ustaleń, bądź znacząco jednostronnie je zmieniało, w tym w odniesieniu do ustaleń z uczestniczącym w procesie bankiem PKO BP S.A. W wyniku kolejnych żądań Monnari pierwotnie zakładany termin finalizacji transakcji był stale odsuwany, powodowało to konieczność zapewnienia niezmiennego poziomu oferowanych przez Simple usług. W tej sytuacji działania podejmowane obecnie nie mogą zostać przez spółkę ocenione inaczej, niż próba wywierania presji zarówno na spółkę, jak i podmioty uczestniczące w dobrej wierze w procesie, w tym Bank PKO BP" - wymieniono w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)