Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

ISBNews
07.09.2018 15:26
A A A


Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka.

"Zarząd Monnari informuje, że spółka Miss Class Sp. z o.o. (spółka zależna od Monnari) zawiesza postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products S.A., mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi S.A. w sprawie nabycia Simple" - czytamy w komunikacie. 

W środę Gino Rossi poinformowało, że otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł.

Jak wówczas podano, w ocenie PKO BP, egzekucja prowadzona przez Miss Class "w znaczący sposób" ogranicza szanse na finalizację transakcji nabycia spółki Simple przez Monnari Trade oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji. Bank oczekuje wycofania zajęcia komorniczego w terminie do 6 września do godz. 9 rano. Gino Rossi podało wczoraj, że działania Monnari Trade są dla spółki "sporym zaskoczeniem" w świetle dotychczas prowadzonych negocjacji oraz poczynionych ustaleń.

Z kolei Monnari Trade poinformowało, że według spółki negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron.

Spółka Miss Class Sp. z o.o. zawarła w dniu 9 marca b.r. umowę obejmującą zakup kolekcji od Simple Creative Products, jak podało Monnari. Umowa wygasła w dniu 31 maja br. Od tej daty były prowadzone rozmowy z zarządem Gino Rossi w sprawie rozliczenia tej umowy lub jej zabezpieczenia. Mimo braku konstruktywnej odpowiedzi w tej sprawie, Miss Class zawarła w lipcu b.r. kolejną umowę o zakup kolekcji pod marką Simple, tym jednak razem z zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela Simple Creative Products - Gino Rossi. Według oceny zarządu Monnari Trade, nastąpiło naruszenie umowy i obyczajów kupieckich polegających na tym, że Simple Creative Products nie wykonało swojego zobowiązania zawartego w umowie z 9 marca br., a także, wraz z Gino Rossi, mimo wielu próśb i negocjacji ze strony Monnari Trade nie zwróciło należnych kwot lub nie zabezpieczyło tej wierzytelności.

W połowie lipca Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi. Proponowana przez Monnari Trade cena 100% akcji Simple to 12 mln zł.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)