Dell Technologies: Tylko 5% polskich firm to liderzy transformacji cyfrowej

ISBNews
11.09.2018 13:43
A A A


Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Zaledwie 5% polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do liderów transformacji cyfrowej, wynika z badania Dell Technologies Digital Transformation Index przeprowadzonego wspólnie z firmą Intel, którego celem była analiza działań podejmowanych przez średnie i duże firmy, zmierzających do realizacji nowych modeli dojrzałości cyfrowego przedsiębiorstwa. Zdaniem 73% badanych menedżerów, transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie.

Prowadzone co dwa lata badanie Digital Transformation Index, które po raz pierwszy odbyło się w 2016 roku i objęło firmy z 16 krajów, stara się ocenić podejmowane przez przedsiębiorstwa działania związane z realizacją transformacji cyfrowej. Wskaźniki opierają się na dokonanych przez respondentów ocenach w następujących obszarach: zgodność z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa, istniejąca strategia informatyczna, strategia transformacji personelu i planowane inwestycje, podano.

"Jedynie 5% przedsiębiorstw mieści się w kategorii liderów. Tymczasem ponad jedna trzecia (34%) badanych podmiotów należy do grup o najniższym poziomie dojrzałości. Oznacza to, że wprowadzają zmiany zbyt ostrożnie i w zbyt wolnym tempie albo w ogóle nie opracowały planu transformacji. Niemal jedna czwarta (24%) przedsiębiorstw została zaliczona do prestiżowej kategorii 'wdrażających'. Największą grupę stanowią 'ostrożni' - firmy, które nie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie wdrażania transformacji cyfrowej" - czytamy w komunikacie. 

Okazuje się, że 91% polskich przedsiębiorstw styka się obecnie z poważnymi przeszkodami na drodze do transformacji cyfrowej. Najważniejsze z nich to:

- zmiany w ustawodawstwie i przepisach;

- brak budżetu i zasobów;

- nadmiar informacji;

- brak wsparcia ze strony kierownictwa;

- brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej, podano także.

"Rozmawialiśmy jakiś czas temu o początkach ogromnej zmiany na rynku. To już nieaktualne. Kolejna era cyfrowa po prostu nadeszła. Zmienia się nasze codzienne życie, inaczej też pracujemy i prowadzimy firmy. A to oznacza, że czas ma kluczowe znaczenie. Musi nastąpić prawdziwa transformacja i musi ona mieć radykalny charakter" - powiedział general manager Dell EMC Polska Dariusz Piotrowski, cytowany w komunikacie.

W trakcie badania ustalono, że przedsiębiorstwa podejmują kroki zmierzające do likwidacji istniejących barier. Próbują także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony bardziej elastycznych, innowacyjnych uczestników rynku, którzy są w stanie przejąć ich klientów. Potwierdzają to następujące fakty: 

- 61% polskich firm korzysta z technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług;

- 52% wykorzystuje analitykę w czasie rzeczywistym;

- 47% firm uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i prywatności we wszystkich urządzeniach, aplikacjach i algorytmach;

- 46% przedsiębiorstw stawia na wymianę wiedzy między poszczególnymi działami: kierownicy działów IT zyskują kompetencje biznesowe, a menedżerowie działów biznesowych kompetencje informatyczne;

- 40% stara się rozwijać odpowiednie kompetencje i gromadzić wiedzę specjalistyczną w ramach firmy; obejmuje to np. wewnętrzne szkolenia w dziedzinie programowania.

Przedsiębiorstwa używają także nowych technologii i zabezpieczeń informatycznych do realizacji transformacji cyfrowej i zapewnienia jej bezpiecznego przebiegu, podano również.

"To przełomowy okres dla przedsiębiorstw. Znajdujemy się w kluczowym momencie. Rozwiązania technologiczne, świat biznesu i członkowie społeczeństwa wspólnie tworzą nowe środowisko życia i pracy, sprzyjające zwiększeniu produktywności. Jednak tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo zorganizuje swoje działania wokół technologii, będzie ono w stanie szybko reagować, zautomatyzować działania i uzyskać gwarancję zadowolenia klientów. Dlatego właśnie transformacja cyfrowa powinna mieć najwyższy priorytet" - dodał Piotrowski. 

Latem 2018 r. niezależna firma analityczna Vanson Bourne przeprowadziła ankietę wśród 100 menedżerów polskich przedsiębiorstw (dużych i średniej wielkości) w celu określenia wskaźnika Dell Technologies Digital Transformation Index dla poszczególnych podmiotów. Firma Vanson Bourne dokonała oceny działań firm związanych z realizacją transformacji cyfrowej. Przeanalizowano ich strategie informatyczne, projekty transformacji personelu oraz ocenę zgodności z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa.

(ISBnews)