Esotiq miał 3,45 mln zł zysku netto, 3,96 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

ISBNews
12.09.2018 08:53
A A A


Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,96 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,99 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,47 mln zł rok wcześniej. Spółka podała w komunikacie, że spadek przychodów o 6% wynika z wydzielenia segmentu odzieżowego do EMG SA, do którego doszło w lipcu 2017.

"Wzrost przychodów spółki matki jest efektem rozwoju sieci salonów Esotiq, ale też przesunięcia kontraktów hurtowych z pierwszego półrocza na drugie półrocze tego roku. W II kwartale 2018 r. Esotiq koncentrował się na marży brutto na sprzedaży, która wzrosła o 5 pp. na poziomie Grupy i 6 pp. na poziomie spółki matki, osiągając bardzo wysoki poziom 66,9%. Wysoki wzrost marży brutto na sprzedaży wraz z kontrolą kosztów operacyjnych przyczynił się do znaczącego wzrostu wyniku operacyjnego i netto grupy oraz spółki matki w drugim kwartale" - powiedział prezes Esotiq & Henderson Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie. 

"Jesteśmy skoncentrowani na marży brutto na sprzedaży, a nie na samej sprzedaży. To jeden z naszych głównych celów na ten rok. Zależy nam także, by Internet miał coraz większy udział w przychodach. Dlatego stale inwestujemy w ten kanał sprzedaży oraz omnichannel - dodał Skrzypek.

Esotiq & Henderson w I półroczu odnotował w Polsce spadek sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL), przy czym - jak wskazała spółka - na możliwość odwrócenia tego trendu wskazują poprawiające się wskaźniki kwartalne, które wzrosły z (5,3)% w I kwartale 2018 r. do (4,9)% w II kwartale 2018 r.

"W 2018 roku będzie następowało dalsze poszerzanie sieci sprzedaży, przy czym szczególnie mocny akcent zostanie położony na jej rozwój w formule franczyzowej oraz w Internecie. Do końca bieżącego roku liczba salonów Esotiq w Polsce zwiększy się do 283, a w Niemczech do 9. Na przełom 2018/2019 r. Esotiq & Henderson S.A. planuje otwarcie nowych salonów w Rosji i Kazachstanie" - czytamy w raporcie.

Powierzchnia handlowa salonów marki Esotiq na koniec II kw. była o 4% większa r/r. Grupa posiadała 289 sklepów marki Esotiq w pięciu krajach (rok wcześniej 276). Bardzo szybko rozwijała się franczyzowa sieć sprzedaży na Wschodzie. Na koniec II kwartału na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii działały 23 sklepy. Na przełomie 2018 i 2019 roku zostaną otwarte pierwsze sklepy franczyzowe w Rosji i Kazachstanie. Na koniec tego roku spółka planuje wzrost sieci Esotiq w Polsce do 283 sklepów (+20 r/r), na Wschodzie do 32 (+13 r/r), a w Niemczech do 9 sklepów (+5 r/r), podano w komunikacie. 

W I poł. 2018 r. spółka miała 3,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 72,68 mln zł w porównaniu z 79,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 4,19 mln zł wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)