Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska 

ISBNews
13.09.2018 14:18
A A A


Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Herkules zakończył proces due diligence i złożył  wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. , podał Herkules, ujawniając opóźnioną informację poufną. Cena, po której Herkules byłby skłonny nabyć spółkę to 10 mln euro. 

"Zarząd Herkules [...] w dniu 1 sierpnia 2018 roku przekazał przedstawicielom spółki Trinac GmbH (kontrahent) z siedzibą w Niemczech dokument niewiążącej oferty zakupu udziałów spółki Trinac Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana). Kontrahent jest właścicielem 2 500 udziałów spółki przejmowanej o łącznej nominalnej wartości 2 500 000 zł, co stanowi 100% udziałów spółki przejmowanej. Dokument niewiążącej oferty wskazuje na kwotę 10 000 000 euro jako cenę, po której emitent byłby skłonny nabyć 100% udziałów spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem że: 

(i) cena płatna będzie w dwóch ratach:

 -  kwota 9 500 000 euro płatna przy zawarciu umowy sprzedaży udziałów;

 -  500 000 euro złożone do depozytu notarialnego z możliwością podjęcia przez kontrahenta po spełnieniu określonych warunków po dniu 31 grudnia 2018 r.

(ii) akwizycja spółki przejmowanej odbyłaby się w trybie 'debt-free cash-free';

(iii) wycena musi zostać potwierdzona w drodze przeprowadzenia ostatniego etapu badania due diligence spółki przejmowanej" - czytamy w komunikacie. 

Herkules podał, iż uznał informację o złożeniu dokumentu oferty za informację poufną, ponieważ w dniu jej powstania oczekiwał, iż doprowadzi ona do przeprowadzenia ostatniego etapu due diligence i złożenia kontrahentowi wiążącej oferty kupna 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. 

"Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 1 sierpnia 2018 roku. Opóźnienie informacji zostało przewidziane do czasu podjęcia przez zarząd emitenta decyzji o nabyciu udziałów spółki przejmowanej poprzedzonej badaniem tej spółki, przy czym na moment podjęcia decyzji o opóźnieniu termin ten był niemożliwy do precyzyjnego określenia" - czytamy także. 

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)